ZAKŁADAM KONTO

PRZEWODNIK

Skorzystaj z przygotowanej przez nas instrukcji.

Ustawienia powiadomień SMS

W trosce o jak najlepszy kontakt z Klientem, dbamy o sprawne informowanie go o najważniejszych kwestiach, w szczególności o nowej korespondencji.

POWIADOMIENIA SMS

Jeśli jeszcze nie używaliśmy opcji powiadomień SMS, w pierwszej kolejności należy ją aktywować. W tym celu wybieramy zakładkę Administracja -> Ustawienia -> SMS.

 

W panelu ustawień powiadomień SMS, zaznaczamy okienko Aktywuj powiadomienia SMS.

 

Poniżej znajduje się pole nadawcy. W tym miejscu znajduje się nazwa nadawcy, od którego Klient będzie otrzymywał powiadomienia SMS. Domyślnie jest to DESKTOMY. W razie potrzeby można to pole zmienić, jednak wymaga to wcześniejszego kontaktu z administracją systemu.

 

Następnie, rubryka kosztów za SMS. W tym miejscu podana jest kwota jaką zostanie obciążony nasz portfel wysyłką jednej wiadomości SMS. Jak doładować portfel zostało opisane w artykule Portfel DESKTOMY

 

Ostatnią rubryką, jest pole treści powiadomienia SMS. W tym miejscu ustawiamy domyślną wiadomość. W polu treści, możemy użyć dwóch zmiennych [klient] oraz [nadawca]. Zmienna [klient] będzie automatycznie zmieniała się na nazwę wybranego przez nas Klienta. Jeśli użyjemy zmiennej [nadawca], w treści SMS pojawi się nazwa nadawcy danej poczty. Dodając kilka korespondencji na raz, każdy nadawca zostanie uwzględniony w powiadomieniu.

Treść powiadomienia nie może zawierać polskich znaków, a zmienne liczone są jako dodatkowe znaki w wiadomości. Jeśli sytuacja tego wymaga, treść danego powiadomienia można edytować w trakcie dodawania nowej poczty.

Wprowadzone zmiany zapisujemy klikając w przycisk Zapisz.

EDYCJA POWIADOMIEŃ KLIENTA

Po aktywacji usługi powiadomień SMS należy ustawić ją dla Klientów, którzy będą z niej korzystać. W tym celu wybieramy zakładkę Klienci -> Lista Klientów -> Edycja.

 

W oknie edycji Klienta, wybieramy zakładkę u góry Powiadomienia. W sekcji SMS dodajemy numery na które mają być wysyłane powiadomienia SMS. Aby wysyłać powiadomienia SMS do klientów zagranicznych, należy przed wybraniem numeru wybrać odpowiedni numer kierunkowy, dla danego kraju.

 

Jeśli chcemy dodać kolejny numer, na który mają być wysyłane powiadomienia, należy kliknąć Dodaj kolejny. Jeśli istnieje potrzeba, nie ma problemu, aby każdy numer miał kierunkowy do innego kraju.

 

Następnie zmieniamy opcję powiadomień na Wysyłaj powiadomienia SMS. Jeśli Klient zrezygnuje z opcji SMS, wystarczy zmienić na opcję Nie wysyłaj powiadomień SMS.

Zmiany zapisujemy znajdującym się poniżej przyciskiem Zapisz.

Od teraz podczas dodawania poczty dla danego Klienta, będzie dostępna opcja wysyłki powiadomień SMS. Warto pamiętać, że chcąc wysyłać powiadomienia SMS. należy dodać środki do swojego portfela. Jak to zrobić, zostało opisane w artykule Portfel DESKTOMY

PORZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!