ZAKŁADAM KONTO

PRZEWODNIK

Skorzystaj z przygotowanej przez nas instrukcji.

Przenoszenie do archiwum i przywracanie klientów

Bywa tak, że musimy na jakiś czas zawiesić współpracę z Klientem. Jednak stratą czasu byłoby usuwanie go z bazy Klientów, by za jakiś czas wprowadzać Go ponownie. By rozwiązać ten problem i zaoszczędzić mnóstwo czasu powstała sekcja Archiwum, w której możemy umieszczać Klientów tymczasowo nie korzystających z wirtualnego biura.

PRZENOSZENIE DO ARCHIWUM I PRZYWRACANIE KLIENTÓW

Jeśli chcemy przenieść Klienta do Archiwum w pierwszej kolejności musimy otworzyć naszą listę klientów. W menu po lewej stronie wybieramy Klienci -> Lista klientów.

Gdy wyświetli nam się lista, po prawej stronie rubryki, przy każdym Kliencie zauważymy szereg ikon. W tym momencie interesuje nas przycisk Usuń. Można również skorzystać z przycisków Usuń zaznaczone, jeżeli zależy nam na przeniesieniu do Archiwum większej liczby klientów. Wtedy wystarczy zaznaczyć checkboxy przy odpowiednich klientach i użyć przycisku Usuń zaznaczone.

 

Po kliknięciu czerwonej ikony Usuń, na ekranie pojawi się okno z pytaniem, czy na pewno chcemy usunąć Klienta. W tym miejscu, śmiało możemy kliknąć Usuń, ponieważ jak możemy zauważyć pojawia się informacja, że Klient nie zostaje trwale usunięty z naszej bazy. W tym momencie klikając Usuń, przeniesiemy danego Klienta do Archiwum, a jego użytkownicy nie będą mogli logować się do systemu.

Klient został przeniesiony do Archiwum. W menu po lewej stronie wybieramy sekcję Klienci -> Archiwum. Nasz Klient znajduje się teraz w Archiwum, a jego status w Kartotece będzie Nieaktywny. W tej sekcji Klient może znajdować się tak długo ile będzie trzeba.

W odniesieniu do Klienta przeniesionego do Archiwum możemy wykona następujące czynności:

  • podgląd Klienta (ikona oczka) – wybór tej opcji wyświetla podstawowe informacje o Kliencie, podobnie jak w kartotece,
  • pokaż pocztę (ikona koperty) – wybór tej opcji przenosi nas do ekranu Przeglądaj pocztę, gdzie możemy wyfiltrować pocztę klienta Archiwum
  • przywróć klienta (ikona plusa lub przycisk „Przywróć zaznaczonych klientów”) – wybór tej opcji umożliwia zmianę statusu Klienta z nieaktywnego na aktywny, co wiąże się z jego przeniesieniem na listę klientów a tym samym ponowną możliwość logowania się użytkowników tego Klienta do panelu.
  • usuń (ikona kosza) – wybór tej opcji powoduje trwałe usunięcie Klienta z bazy

 

W ten sposób możemy przenosić Klientów do Archiwum kiedy przestają korzystać z naszych usług lub przywracać, kiedy Klient znów jest Aktywny. W zręczny sposób pozwala nam to zaoszczędzić mnóstwa czasu, nie tracąc go na wielokrotne wprowadzanie do bazy tego samego Klienta. Ponadto dostajemy możliwość elastycznie zarządzać naszą bazą Klientów.

PORZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!