ZAKŁADAM KONTO

PRZEWODNIK

Skorzystaj z przygotowanej przez nas instrukcji.

Osoby kontaktowe

Gdy pojawi się nowy Klient w naszej bazie, dobrze byłoby dodać również Osobę Kontaktową. Pozwoli nam to usprawnić oraz podnieść jakość relacji z Klientem.

DODAJ OSOBĘ KONTAKTOWĄ

W menu po lewej stronie wybieramy opcję Klienci -> Lista Klientów. Na ekranie, wyświetli się lista naszych Klientów. Gdy wyświetli nam się lista, po prawej stronie rubryki, przy każdym Kliencie zauważymy przycisk Opcje. Jego użycie spowoduje, że pokaże nam się szereg możliwości, które możemy wykonać. W tym momencie interesuje nas  Pokaż osoby kontaktowe.

Po kliknięciu w ikonę Pokaż osoby kontaktowe, zostanie otwarty panel edycji Klienta w zakładce Osoby kontaktowe. Jeśli wcześniej dodaliśmy osoby kontaktowe dla tego Klienta, w tym miejscu będziemy mieli podgląd kontaktów oraz możliwość ich edycji. Jeśli jednak nie dodaliśmy jeszcze żadnej osoby lub chcemy dodać kolejną, posłuży nam do tego przycisk Dodaj osobę kontaktową.

 

Po kliknięciu w opcję Dodaj osobę kontaktową, na ekranie pojawi nam się okno, w którym będziemy mogli wprowadzić dane osoby kontaktowej.

W formularzu, poza podaniem najważniejszych danych nowej osoby , mamy również możliwość zaznaczenia, czy jest to Osobą kontaktowa oraz, czy dana Osoba jest upoważniona do odbioru poczty oraz Osoba upoważniona do reprezentacji. W przyszłości pozwoli nam to usprawnić między innymi proces obsługi korespondencji. Poza tym, dane osoby reprezentacyjnej, będą mogły być pobierane do generatora  dokumentów, jeśli użyjemy w szablonie odpowiednich zmiennych.

Pod spodem znajduje się rubryka na wprowadzenie Dodatkowych informacji. Tu, w zależności od naszych potrzeb, możemy dodać istotne dla nas informacje odnośnie dodawanej osoby kontaktowej.

Jeśli wypełniliśmy formularz, możemy zakończyć proces dodawania nowej osoby przyciskiem Zapisz. Nowa osoba, automatycznie pojawi się na liście kontaktów naszego Klienta.

Od teraz, bez problemu możemy kontaktować się z naszym Klientem, a w razie potrzeby zweryfikować, czy osoba, która chciałaby odebrać korespondencję jest do tego upoważniona.

PORZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!