ZAKŁADAM KONTO

PRZEWODNIK

Skorzystaj z przygotowanej przez nas instrukcji.

Dodatkowe pola klienta

W trakcie pracy, może okazać się, że potrzebujemy dodać dodatkowe informacje o naszych klientach.

DODATKOWE POLA KLIENTA

Aby dodać nowe pole klienta, wybieramy w menu po lewej stronie Administracja -> Ustawienia -> Klienci.

 

Po prawej stronie, widoczny będzie box Klienci – Dodatkowe pola. W jego prawym górnym rogu, znajduje się przycisk Dodaj.

 

Po kliknięciu przycisku Dodaj, otworzy nam się okno, w którym będziemy mogli dodać nowe pole klienta.

Nazwa – Wskazuje nazwę, pod jaką będzie widoczne w systemie nowe pole dodatkowe.

Okienko Obowiązkowe – Zaznacz, jeśli wypełnienie pola ma być obowiązkowe przy dodawaniu i edycji klienta.

 

Wprowadzone informacje, zapisujemy znajdującym się w prawym dolnym rogu, przyciskiem Zapisz.

Po zapisaniu informacji, w boxie Dodatkowe pola, na liście pojawi się wprowadzone przez nas pole. Pole można w dowolnym momencie dezaktywować lub ponownie aktywować przyciskiem znajdującym się po prawej stronie listy.

 

Aktywne pola będą dostępne do uzupełnienia podczas dodawania lub edycji klienta. Informacje wprowadzone w polach dodatkowych będą również możliwe do podglądu w kartotece i archiwum klientów.

PORZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!