ZAKŁADAM KONTO

PRZEWODNIK

Skorzystaj z przygotowanej przez nas instrukcji.

Podsumowanie kosztów klienta

Wirtualne biuro może świadczyć różne usługi dla swoich klientów, w DESKTOMY mamy możliwość wygenerowania zestawienia kosztów wybranego klienta w danym okresie.

PODSUMOWANIE KOSZTÓW KLIENTA

Aby wygenerować zestawienie kosztów klienta, należy w menu z lewej strony wybrać zakładkę Rozliczenia -> Podsumowania.

 

W pierwszej kolejności wybieramy okres, z którego chcemy wygenerować zestawienie kosztów. Domyślnie data ustawiona jest od pierwszego dnia bieżącego miesiąca do obecnego dnia. Poza tym, dostępne mamy trzy opcje:

  • Obecny miesiąc – Ta opcja wygeneruje zestawienie od pierwszego do do ostatniego dnia bieżącego miesiąca.
  • Poprzedni miesiąc – Wygeneruje zestawienie od pierwszego do do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca.
  • Własny okres – Tutaj mamy możliwość wyboru dowolnego przedziału czasu, który nas interesuje

 

Następnie, wybieramy klienta, dla którego chcemy wygenerować podsumowanie. Listę naszych klientów, znajdziemy poniżej pola wyboru daty. Na liście, znajdują się klienci aktywni oraz ci przeniesieni do archiwum.

 

Po wybraniu klienta, po prawej stronie, wyświetli się tabela z wygenerowanym zestawieniem kosztów klienta. Od góry mamy wypisane podstawowe informacje o kliencie oraz przedział czasu na podstawie którego zostało wygenerowane podsumowanie.

 

Tabela podzielona jest na kolumny Usługa, Ilość, Data oraz Koszt. W wygenerowanym podsumowaniu dostępne są następujące informacje:

Poczta bez skanowania – Kolumna Ilość tego wiersza, wskazuje ile zostało obsłużonej poczty, bez załączników. Liczba na zielonym tle, to ilość poczty, która wchodzi ponad limit pakietu klienta. (W pakiecie, mamy możliwość zdefiniowania ilości poczty bez skanowania oraz cenę za każdą pocztę ponad limit)

Poczta skanowana – Poczta, do której został dodany załącznik. Podobnie jak w poprzednim przypadku, w trakcie dodawania lub edycji klienta / pakietu, mamy możliwość określenia ilości poczty skanowanej w danym pakiecie.

Poczta wychodząca – Poczta, którą wysłało dla klienta wirtualne biuro, wraz z kosztem, który podajemy podczas dodawania korespondencji.

 

Wysłane wiadomości SMS – Ilość wiadomości SMS wysłanych do klienta * koszt za SMS.

 

Rezerwacje sal – W tabeli, zostanie dodana każda rezerwacja, która została wykonana dla danego klienta w wybranym okresie. Poza nazwą sali, wyświetlają się również usługi dodatkowe, jeśli takowe zostały wybrane podczas rezerwacji oraz ilość godzin rezerwacji w kolumnie Data.

 

Jednorazowe usługi dodatkowe – Jeśli w danym okresie zostały dodane jednorazowe usługi dodatkowe, również zostaną one uwzględnione w podsumowaniu. Zawierają nazwę, opis oraz kwotę danej usługi.

 

Na dole tabeli mamy podsumowanie wszystkich wyżej wymienionych usług. Dostępna jest również opcja wygenerowania pliku PDF z wygenerowanym zestawieniem. W tym celu wystarczy kliknąć przycisk Generuj PDF. Wygenerowany plik wygląda następująco:

PORZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!