ZAKŁADAM KONTO

PRZEWODNIK

Skorzystaj z przygotowanej przez nas instrukcji.

Podsumowanie kosztów klienta

Wirtualne biuro może świadczyć różne usługi dla swoich klientów, w DESKTOMY mamy możliwość wygenerowania zestawienia kosztów wybranego klienta w danym okresie.

PODSUMOWANIE KOSZTÓW KLIENTA

Aby wygenerować zestawienie kosztów klienta, należy w menu z lewej strony wybrać zakładkę Rozliczenia -> Podsumowania.

W pierwszej kolejności wybieramy okres, z którego chcemy wygenerować zestawienie kosztów. Domyślnie data ustawiona jest od pierwszego dnia bieżącego miesiąca do obecnego dnia. Poza tym, dostępne mamy trzy opcje:

  • Obecny miesiąc – Ta opcja wygeneruje zestawienie od pierwszego do do ostatniego dnia bieżącego miesiąca.
  • Poprzedni miesiąc – Wygeneruje zestawienie od pierwszego do do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca.
  • Własny okres – Tutaj mamy możliwość wyboru dowolnego przedziału czasu, który nas interesuje

Pod tabelą z wyborem okresu znajdują się 3 checkboxy, których zaznaczenie determinuje listę wyszukanych Klientów. Checkboxy sa następujące:

  • wyświetl tylko klientów z kwotą inna niż 0,00 zł w wybranym okresie oznacza, że wyszukani zostaną wszyscy klienci, którzy w danym okresie posiadali rozliczenie przewyższające kwotę 0,00 zł, co uwzględnia również wartości pakietów.
  • wyświetl tylko klientów z kwotą inna niż 0,00 zł w wybranym okresie (nie uwzględniaj kwoty pakietu) oznacza że wyszukani zostaną wszyscy klienci, którzy w danym okresie posiadali rozliczenie przewyższające kwotę 0,00 zł, ale tym razem pakiety nie będą brane pod uwagę, czyli zostaną nam zaprezentowani klienci, którzy zostali obciążeni za usługi ponad posiadany pakiet lub za usługi dodatkowe lub jednorazowe. W podsumowaniu kwota pakietu zostanie pokazana jednak nie będzie miała ona wpływu na wynik filtrowania.
  • wyświetl tylko aktywnych klientów, oznacza że  zostaną nam zaprezentowani klienci aktywni czyli nie przeniesieni do archiwum. Nie zaznaczenie tego checkboxa spowoduje, że na liście pojawią się również klienci z archiwum.
  • wyświetl tylko klientów z przekroczona ilością skanów oznacza, że w wynikach wyszukiwania pojawia się tylko Ci klienci, którzy w zadanym okresie przekroczyli liczbę zeskanowanej poczty w stosunku do darmowej liczby określonej w pakiecie.

Po zaznaczeniu odpowiednich checkboxów wybieramy klienta, dla którego chcemy wygenerować podsumowanie.

Po wybraniu klienta, po prawej stronie, wyświetli się tabela z wygenerowanym zestawieniem kosztów klienta. Od góry mamy wypisane podstawowe informacje o kliencie oraz przedział czasu na podstawie którego zostało wygenerowane podsumowanie.

Tabela podzielona jest na kolumny Usługa, Ilość, Data oraz Kwota netto.  Kolumna Ilość wskazuje liczbę wykonanych czynności (ilość, obsłużonej  poczty, wykonanych skanów, wysłanych smsów). Liczba na pomarańczowym tle, to ilość poczty, która wchodzi ponad limit pakietu klienta. (W pakiecie, mamy możliwość zdefiniowania ilości poczty bez skanowania oraz cenę za każdą pocztę ponad limit).

W wygenerowanym podsumowaniu dostępne są następujące informacje:

Poczta bez skanowania – kolumna Ilość tego wiersza, wskazuje ile zostało obsłużonej poczty, bez załączników.

Poczta skanowana – poczta, do której został dodany załącznik. Podobnie jak w poprzednim przypadku, w trakcie dodawania lub edycji klienta / pakietu, mamy możliwość określenia ilości poczty skanowanej w danym pakiecie.

Poczta wychodząca – poczta, którą wysłało dla klienta wirtualne biuro, wraz z kosztem, który podajemy podczas dodawania korespondencji.

Wysłane wiadomości SMS – ilość wiadomości SMS wysłanych do klienta * koszt za SMS.

Rezerwacje sal – w tabeli, zostanie dodana każda rezerwacja, która została wykonana dla danego klienta w wybranym okresie.  Poza nazwą sali, wyświetlają się również usługi dodatkowe, jeśli takowe zostały wybrane podczas rezerwacji oraz ilość godzin rezerwacji w kolumnie Data.

Jednorazowe usługi dodatkowe – jeśli w danym okresie zostały dodane jednorazowe usługi dodatkowe, również zostaną one uwzględnione w podsumowaniu. Zawierają nazwę, opis oraz kwotę danej usługi.

Na dole tabeli mamy podsumowanie wszystkich wyżej wymienionych usług. Dostępna jest również opcja wygenerowania pliku PDF z wygenerowanym zestawieniem. W tym celu wystarczy kliknąć przycisk Generuj PDF. Wygenerowany plik wygląda następująco:

PORZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!