ZAKŁADAM KONTO

PRZEWODNIK

Skorzystaj z przygotowanej przez nas instrukcji.

Wydawanie poczty Klientowi

Gdy Klient zgłosi się po korespondencję do odbioru, system DESKTOMY usprawni ten proces oraz pozwoli zachować najwyższy poziom obsługi Klienta.

WYDANIE POCZTY KLIENTOWI

Aby wydać pocztę, należy w menu z lewej strony wybrać zakładkę  Poczta -> Wydaj pocztę.

 

Po prawej stronie wyświetli się poczta, która oczekuje na odbiór. Rubryka podzielona jest na trzy pola:

  • Klient – Nazwa Klienta, na którego czeka korespondencja
  • Przesyłki – Ilość poczty do odbioru.
  • Ikona Wydaj – Klikając w ikonę znajdującą się z prawej strony rubryki, będziemy mogli wydać pocztę danego Klienta.

 

Po kliknięciu ikony Wydaj, otworzył się panel Wydania poczty, który jest podzielony na dwie główne części. Pierwszą, jest lista poczty ze statusem do odbioru, drugą osoby kontaktowe danego Klienta, które są upoważnione do odbioru korespondencji.

 

Z listy po lewej stronie, wybieramy pocztę lub wiele korespondencji, które chcemy wydać. Po prawej stronie wybieramy osobę, która zgłosiła się po odbiór poczty.

 

Po wybraniu poczty oraz osoby odbierającej, możemy wydrukować potwierdzenie odbioru. W tym celu, klikamy przycisk znajdujący się pod listą korespondencji do obioru Druk potwierdzenia.

 

Po kliknięciu w przycisk druku potwierdzenia, automatycznie otworzy nam się nowa karta w przeglądarce, wraz z podglądem potwierdzenia oraz opcją druku.

 

Następnie, wracamy do poprzedniej karty i klikamy przycisk znajdujący się pod listą korespondencji do obioru Potwierdź odbiór.

 

Po kliknięciu w przycisk, otworzy się okno Potwierdzenia odbioru. W tym miejscu, możemy ustawić datę, godzinę oraz osobę odbierającą.

W przypadku odbioru korespondencji przez osobę, która nie jest wprowadzona do systemu, w rubryce Osoba odbierająca, będziemy musieli wpisać ją ręcznie.

Teraz, wystarczy zatwierdzić informacje znajdującym się w prawym dolnym rogu, przyciskiem Potwierdź.

 

Poczta została wydana pomyślnie. Jeśli zajdzie potrzeba, do podglądu poczty będzie można wrócić w zakładce Przeglądaj pocztę.

PORZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!