ZAKŁADAM KONTO

PRZEWODNIK

Skorzystaj z przygotowanej przez nas instrukcji.

Blokada edycji i statusów obsłużonej poczty

Blokada zmiany statusów w Przeglądaj pocztę.

Zmiana statusu poczty w tabeli w Przeglądaj pocztę jest najszybszą metodą odznaczenia aktualnego stanu danej korespondencji. Ma jednak pewne niedoskonałości, jeżeli nie idzie w parze z innymi czynnościami związanymi z wydawaniem poczty, czy przesyłaniem, a mianowicie nie odnotowuje szczegółów związanych z poszczególnymi czynnościami. Jeżeli zmieniamy status wyłącznie w Przeglądaj pocztę wówczas w systemie odnotowana zostaje tylko data ostatniej zmiany, godzina oraz osoba (administrator), który jej dokonał. Jeżeli w ślad za tym nie idzie systemowe wydanie poczty, w aplikacji nie zostaną odnotowane dane, kto odebrał a tym samym nie będziemy mogli tego udowodnić przed klientem posługując się danymi z systemu. Aby zatem nie generować zmiany statusów w tej formie, czy też aby unikać przypadkowej zmiany statusu dajemy możliwość włączenia blokady zmiany statusów, czego dokonuje się w module Administracja – Ustawienia – Klienci

Kroki:

W pierwszej kolejności ustawiamy sobie możliwość blokady statusów,  co wykonujemy w panelu Administracja-Ustawienia-Poczta:

Po tym jak oznaczymy w/w checkbox i klikniemy Zapisz, wybory w kolumnie „status” w Przeglądaj Pocztę będę nieaktywne (wyszarzone), uniemożliwiające zmianę (celową lub przypadkową) z poziomu widoku Przeglądaj Pocztę

Blokada edycji obsłużonej poczty

Celem funkcjonalności jest umożliwienie ustawiania blokady wprowadzania zmian w korespondencji, która według statusów została już obsłużona a zatem nie powinno się już dokonywać jej edycji. Statusy, dla których edycja nie będzie możliwa po jej aktywacji w module Administracja-Ustawienia-Poczta: odebrana, przesłana, zniszczona. Nowa funkcjonalność może być w dowolnej chwili aktywowana lub dezaktywowana.

W pierwszej kolejności ustawiamy sobie możliwość blokady statusów,  co wykonujemy w panelu Administracja-Ustawienia-Poczta:

Zaznaczenie w/w opcji spowoduje, że chcąc edytować pocztę w Przeglądaj pocztę, większość pól będzie nieaktywna (niemożliwa do edycji)

PORZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!