ZAKŁADAM KONTO

PRZEWODNIK

Skorzystaj z przygotowanej przez nas instrukcji.

Eksport zestawienia poczty

Jeśli potrzebujemy zestawienia poczty, która została obsłużona w Wirtualnym biurze, to całe archiwum, bądź pocztę jednego konkretnego Klienta  w systemie DESKTOMY pobierzemy kilkoma kliknięciami.

EKSPORTOWANIE ZESTAWIENIA POCZTY

Aby pobrać zestawienie poczty, w menu po lewej stronie wybieramy Poczta -> Przeglądaj pocztę. 

 

Nad listą wprowadzonej do systemu poczty, znajduje się przycisk Eksportuj XLS.

 

Po kliknięciu w przycisk, pobierzemy plik w formacie .xls, który możemy otworzyć w arkuszu kalkulacyjnym Excel. W pliku znajduje się zestawienie całej poczty, która została wprowadzona do systemu. Plik zawiera pocztę wszystkich klientów.

Jeśli chcemy wyeksportować zestawienie poczty jednego konkretnego Klienta, w menu z lewej strony wybieramy Klienci -> Lista Klientów.

 

Po prawej stronie rubryki każdego Klienta, znajduje się szereg ikon. Wybieramy Pokaż pocztę.

 

Po kliknięciu w ikonę, otworzy się lista korespondencji wybranego Klienta. Klikając Eksportuj XLS w tym miejscu, pobierzemy plik z zestawieniem całej poczty tylko tego jednego wybranego Klienta.

 

Jeśli istnieje taka potrzeba, możemy jeszcze bardziej zawęzić listę poczty do wyeksportowania. Aby tego dokonać, w wyszukiwarce z prawej strony wpisujemy interesujące nas słowo, na przykład Nadawcę, od którego zestawienie poczty chcemy pobrać. Eksportowane są zawsze tylko korespondencje znajdujące się na liście aktualnie przeglądanej poczty.

W ten sposób, możemy eksportować archiwum całej korespondencji obsłużonej przez Wirtualne biuro, poczty tylko jednego wybranego Klienta lub pocztę jednego Klienta od konkretnego Nadawcy.

PORZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!