ZAKŁADAM KONTO

PRZEWODNIK

Skorzystaj z przygotowanej przez nas instrukcji.

Podpis potwierdzenia odbioru poczty na tablecie

W sekcji Wydaj pocztę, wybieramy korespondencję, którą chcemy wydać w danym momencie. Po jej wyborze klikamy przycisk Cyfrowe potwierdzenie.

 

Przycisk otwiera okno, w którym znajdują się standardowe informacje jak: data i godzina odbioru oraz osoba odbierająca. Poniżej, na niebieskim tle znajduje się link oraz PIN.

Link – Wpisujemy link w przeglądarce na naszym urządzeniu mobilnym np. na tablecie.
PIN – Po otwarciu powyższego linku, zostaniemy poproszeni o podanie PINu. PIN można zmienić w dowolnym momencie w ustawieniach. Administracja -> Ustawienia -> Ogólne Sekcja: Cyfrowe Potwierdzenie

Aby wygenerować potwierdzenie na urządzeniu mobilnym, klikamy przycisk Generuj.

 

Do urządzenia mobilnego możemy zalogować się wcześniej lub dopiero po wygenerowaniu potwierdzenia. W zależności od potrzeby.

Widok, który wyświetli się po użyciu linku prowadzącego do potwierdzenia. Prośba o PIN.

Po wprowadzeniu PINu, jeśli zostało wygenerowane potwierdzenie zostanie ono otwarte automatycznie.

Poza najważniejszymi informacjami jak lista wydawanej poczty, czy data odbioru dostępne jest również pole przeznaczone na podpis.

 

Podpisane potwierdzenie zostanie zapisane w repozytorium plików klienta, gdzie również będzie możliwe do pobrania.

Repozytorium: wybieramy w menu Klienci -> Lista klientów -> Edytuj (wybranego klienta) -> Zakładka Pliki. W tym miejscu dostępny mamy plik PDF, który automatycznie zostaje udostępniony w panelu klienta.

 

Wygenerowany dokument wygląda następująco:

 

PORZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!