ZAKŁADAM KONTO

PRZEWODNIK

Skorzystaj z przygotowanej przez nas instrukcji.

Dodawanie nowych pól poczty

Podczas obsługi poczty, może pojawić się potrzeba dodania dodatkowych pól informacyjnych dotyczących poczty. System DESKTOMY daje możliwość dostosowanie opcji poczty do własnych potrzeb.

DODATKOWE POLA POCZTY

Aby dodać nowe pola poczty, w menu z lewej strony wybieramy zakładkę Administracja -> Ustawienia. Po prawej stronie wyświetlą się ustawienia. Wybieramy w zakładce Poczta.

Na ekranie wyświetlą nam się opcje ustawienia Poczty, takie jak Ogólne, Typy, Status oraz Dodatkowe pola.

Z prawej strony wybieramy ikonę edycji interesującego nas pola.

Na ekranie pojawi się okno Edycji pola.

 

W pierwszej kolejności wpisujemy Nazwę danego pola. Nazwa jest dowolna, jednak najlepiej, aby dokładnie wskazywała konkretne przeznaczenie pola.

Pod spodem, znajdują się trzy pola do zaznaczenia. Oczywiście nie są one obowiązkowe. Zaznaczamy je, w przypadku, gdy dana opcja jest potrzebna dla danej funkcji pola. Jeśli, któraś z opcji nas nie interesuje, nie zaznaczamy jej.

Obowiązkowe – Zaznacz, jeśli wypełnienie pola ma być obowiązkowe przy dodawaniu i edycji poczty.

Pokaż klientowi – Zaznacz, jeśli pole ma być wyświetlone w panelu klienta.

Wyślij w powiadomieniu – Zaznacz, jeśli pole i jego wartość ma być wysyłane w powiadomieniach o odebranej poczcie.

Pokażd w potwierdzeniu odbirou – Zaznacz, jeśli pole i jego wartość ma znajdować się na druku potwierdzenia odbioru poczty.

 

Wprowadzone zmiany zapisujemy przyciskiem Zapisz.

Ostatnią czynnością jest aktywacja danego pola. W tym celu wybieramy ikonę Aktywuj z prawej strony interesującej nas opcji.

Gdy aktywujemy dane pole, będzie ono widoczne podczas następnego procesu dodawania poczty. Oczywiście, dane pole w razie potrzeby można w dowolnym momencie Dezaktywować lub Edytować.

Dodatkowe pola będą także widoczne w tabeli Przeglądaj pocztę.

PORZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!