ZAKŁADAM KONTO

PRZEWODNIK

Skorzystaj z przygotowanej przez nas instrukcji.

Dodawanie nowych statusów poczty

Podczas obsługi korespondencji w Wirtualnym biurze, może pojawić się potrzeba ustawienia niestandardowego statusu poczty np. „przekazano księgowości” lub „odesłano”. System DESKTOMY, daje możliwość utworzenia własnych statusów korespondencji, które ułatwią nam pracę.

INDYWIDUALNE STATUSY POCZTY

Aby dodać nowe statusy korespondencji, należy w menu z lewej strony, wybrać zakładkę Administracja -> Ustawienia.

Po prawej stronie, wyświetlą się ustawienia. W zakładce Poczta -> Poczta – Status, widzimy listę wszystkich dostępnych statusów.

W prawym górnym rogu okna Poczta – Status, znajduje się przycisk Dodaj. Klikamy go w celu dodania nowego statusu poczty.

Po kliknięciu przycisku Dodaj, pojawi się okno, które pozwoli dodać nowy status. W polu Nazwa, należy wpisać nazwę statusu, który chcemy dodać. Jeżeli korzystamy z innych wersji językowych, w tym miejscu nalezy wpisać tłumaczenie dodanego statusu poczty.

 

Gdy podamy nazwę nowego statusu, wystarczy, że zatwierdzimy go przyciskiem Zapisz. Nowy status, pojawił się na liście Statusów, z których możemy korzystać.

Od teraz, dodany przez nas status poczty, będzie obsługiwany przez system, co pozwala wykorzystywać go w każdej wymagającej tego statusu sytuacji. Z nowych statusów można korzystać przy dodawaniu oraz edycji poczty.

PORZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!