ZAKŁADAM KONTO

AKTUALNOŚCI

Bądź na bieżąco!

Zmiany pakietów desktomy począwszy od 1.01.2024r.

19.09.2023

Nadszedł czas zmiany polityki cenowej.

Od 8 lat pakiety dostępne w ramach systemu DESKTOMY opierają się na tych samych cenach, co jest odzwierciedleniem  nieustającej pracy nad optymalizacją procesów, aby dostarczaną aplikację wraz z jej obsługą cechowała wysoka jakość w rozsądnych pieniądzach.  Niestety w obliczu:

 • rosnących kosztów rozwoju technologicznego – inwestycje w utrzymanie i rozwój infrastruktury,
 • utrzymania systemu w tym ciągłego czuwania nad bezpieczeństwem danych – reagowanie na zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem
 • wzrastających kosztów programistycznych – utrzymująca się konkurencja na rynku IT a przy tym wysokie wymagania w odniesieniu do wynagrodzeń. Jednocześnie konieczność zachowania stałego zespołu, będącego odpowiedzią na zagrożenia wynikające z ciągłej rotacji,

jesteśmy zmuszeni do podniesienia dotychczas obowiązujących cen. Zmiana zacznie obowiązywać z dniem 1.01.2024. W tym dniu wejdzie w życie nowy cennik, widoczny w dalszej części wpisu.

Przy tej okazji chcielibyśmy przypomnieć, że tylko w tym roku w serwisie desktomy.pl przeprowadziliśmy 4 duże procesy aktualizacyjne a w planach mamy jeszcze piąty. W ramach każdego z procesów wprowadziliśmy wiele nowych funkcjonalności o różnym stopniu istotności operacyjnej z punktu widzenia procesów wirtualnego biura:

 • automatyczne powiadomienie o niszczeniu dokumentów
 • doładowania sms
 • upgrade konfiguracji e-mail, w tym własnego SMTP
 • alerty o niezapłaconych fakturach przy dodawaniu poczty
 • głębsza personalizacja wyglądu powiadomień
 • dodawanie użytkownika przez klienta a nie administratora (system zaproszeń)
 • różnicowanie dostępów dla użytkowników klienta
 • dodatkowe kolumny w tabeli dotyczącej poczty, ułatwiające komunikację z klientem
 • możliwość tworzenia zdefiniowanych usług jednorazowych przyspieszająca proces ewidencji tych usług

To tylko niektóre z dodatków, które zasiliły w ostatnim czasie funkcje DESKTOMY. Od początku funkcjonowania aplikacji przeprowadziliśmy 97 dużych procesów aktualizacyjnych, z których każdy składał się z kilku nowych funkcjonalności lub kilku unowocześnień.

Co prawda do końca tego roku pozostał jeszcze ponad kwartał, ale już teraz przygotowujemy się do zmian oraz do wprowadzenia kolejnych mechanizmów, z których najważniejsze będą:

 • integracja DESKTOMY z Krajowym Systemem e-Faktur (przypominamy, że KSeF będzie obowiązkowy od 1.07.2024r)
 • przemodelowanie sekcji Usługi Dodatkowe rozszerzające funkcjonalność tego modułu o dodatkowe przestrzenie biznesowe, które udostępniane są w ramach usług świadczonych przez wirtualne biura czyli: biurka, biura serwisowane, magazynki, podcast roomy, szafki, skrytki i budki telefoniczne

Jakie dodatkowe zmiany zostaną wprowadzone wraz z nowym rokiem?:

 • limit klientów pakietu START zostanie podniesiony z 5 do 10 klientów,
 • dzięki wprowadzeniu odpłatności, pakiet START zyska wszystkie inne przywileje, które posiadają inne pakiety, czyli nielimitowane miejsca na serwerze i możliwość posiadania aplikacji we własnej domenie
 • w pakiecie STANDARD zostanie podniesiony limit klientów z 30 do 50
 • w pakiecie EXTENSIVE zostanie podniesiony limit klientów z 200 do 250
 • dla nowych klientów wszystkie pakiety będą darmowe przez 3 pierwsze miesiące począwszy od założenia konta w DESKTOMY. Trzymiesięczny okres do testów + bezterminowe ogólnodostępne demo są, według nas, wystarczające do przetestowania aplikacji. Okres będzie przyznawany od pierwszego dnia założenia konta w DESKTOMY bez wzglądu na pakiet zatem nie będzie przyznawany po zmianie pakietów czyli przejściu na pakiet wyższy lub zejściu na pakiet niższy. Dla danej firmy okres bezpłatny będzie przyznawany tylko raz co oznacza, że zamknięcie konta biura, które wykorzystało okres bezpłatny spowoduje, że przy chęci ponownego otwarcia biuro to przejdzie od razu na pakiet płatny.
 • zmianie ulegnie Regulamin serwisu internetowego, który zacznie obowiązywać od 1.01.2024

Najważniejszą zmianą jaką zdecydowaliśmy się wprowadzić po 8 latach działania DESKTOMY to podniesienie cen poszczególnych pakietów na następujące:

START (49,00 zł netto / mc) | STANDARD (129,00 zł netto / mc) | EXTENSIVE (239,00 zł netto / mc) | NO LIMITS (399,00 zł netto / mc).

Zobacz Cennik, który zacznie obowiązywać od 1.01.2024

Zobacz Regulamin Serwisu, który zacznie obowiązywać od 1.01.2024