ZAKŁADAM KONTO

AKTUALNOŚCI

Bądź na bieżąco!

AKTUALIZACJA 2.37 POWIADOMIENIA DLA NIEZAPŁACONYCH FAKTUR

05.04.2024

Skrót zmian wprowadzonych w aplikacji DESKTOMY w ramach AKTUALIZACJI 2.37:

 1. Dotyczy tabel i list w aplikacji:
 • umożliwiliśmy operacje masowe pozwalające na zaznaczenie kilku lub wszystkich rekordów na stronie i jednoczesne dokonanie operacji związanymi z nimi np. usuwanie elementów.
 1. Moduł Rozliczenia w tym Administracja-Ustawienia- Faktury
 • umożliwiliśmy aktywację wysyłania automatycznych powiadomień dotyczących nieopłaconej faktury po zdefiniowaniu przez Administratora maksymalnie 3 terminów przypomnień

       3. Moduł Rozliczenia – Przeglądaj faktury

 • umożliwiliśmy wysyłanie wiadomości z poziomu sekcje Rozliczenia – Przeglądaj faktury
 • wiadomości mogą mieć charakter zbiorczy (do kilku klientów) lub pojedynczy (do konkretnego klienta ze wskazaniem numeru faktury, której dotyczy wiadomość)

Operacje masowe

Aktualizacja ma za zadanie przyspieszyć prace związane z czynnościami powtarzalnymi w szczególności z usuwaniem rekordów. W nowej odsłonie do każdej tabeli zostały dodane checkboxy oraz przyciski umożliwiające masowe usuwanie, anulowanie, przenoszenie do archiwum lub przywracanie klientów do bazy klientów aktywnych. Same funkcje nie zostały zmienione, jedynie umożliwiliśmy zaznaczenie więcej niż jednego rekordu w celu wykonania wymaganej operacji. Podobnie jak dotychczas, przy każdej z operacji system będzie nas pytał o potwierdzenie jej realizacji oraz będzie wskazywał liczbę elementów, które zostaną nią objęte.

Automatyczne przypomnienia o nieopłaconych fakturach.

Nowa funkcja zaoszczędzi czas polegający na każdorazowej weryfikacji tabeli „Przeglądaj faktury” w celu określenia, które faktury wymagają wysłania przypomnienia. Aktualizacja umożliwi aktywowanie funkcji,  która umożliwi wysyłanie automatycznych powiadomień.

 1. Aktywacja funkcji: Administracja – Ustawienia – Faktury – Powiadomienia. W tym miejscu należy „Włączyć automatyczne przypomnienia o nieopłacanej fakturze” oraz określić kiedy dane przypomnienia mają być wysłane. System umożliwia ustawienie trzech terminów powiadomień.
 2. Każdy termin wymaga aktywacji oraz zapisania przez kliknięcie przycisku „Zapisz”
 3. Od chwili aktywacji Państwa klienci będę otrzymywali powiadomienia wedle ustawionych terminów.
 4. Maile do klientów będę wysyłane o 8 rano w dniu, w którym przypomnienie powinno być wysłane.
 5. Treść powiadomienia ustawiają Państwo w sekcji Administracja – Ustawienia – E-mail – Personalizuj powiadomienia w folderze „Faktury -> Przypomnienie o płatności”
 6. Data i godzina wysłania ostatniego przypomnienia zostaje odnotowana i prezentowana w Opcjach rekordów w tabeli „Przeglądaj faktury” pod hasłem „Wyślij przypomnienie”

Wysyłanie wiadomości z poziomu tabeli „Przeglądaj faktury”

Funkcja ma za zadanie przyspieszenie procesu wysyłania wiadomości związanych bezpośrednio z wystawionymi fakturami. Po aktualizacji możliwe będzie wysyłanie jednoczesnej wiadomości do kilku różnych klientów lub do każdego klienta osobno.

 1. Zaznaczenie kilku rekordów w tabeli „Przeglądaj faktury” oraz użycie przycisku „Wyślij wiadomość” spowoduje, że zostaniemy przeniesieni do sekcji Wiadomości – Wyślij wiadomość.
 2. W polu „Do” zostaną automatycznie wskazani wszyscy klienci, którym wystawione były faktury w zaznaczonych rekordach.
 3. Resztę pól Administrator uzupełnia w sposób dowolny.
 4. Wiadomość może zostać wysłana na maila poprzez zaznaczenie checkboxa „Wyślij wiadomość jako e-mail” . Pozostawienie tej opcji niezaznaczonej spowoduje, że wiadomość trafi wyłącznie do panelu klienta
 5. Wysłana wiadomość zostanie zapisana w sekcji Wiadomości – Wysłane w taki sposób, że wiadomość do poszczególnego klienta będzie osobny rekordem.
 6. Jeżeli będziemy chcieli wysłać wiadomość związaną z konkretną fakturą, do jednego klienta , w taki sposób aby numer tej faktury został dodany do pola „Temat” wtedy korzystamy z opcji „Wyślij wiadomość” znajdującą się w opcjach danego rekordu.
 7. Data i godzina ostatniej wiadomości wysłanej do klienta zostanie zapisana pod hasłem „Wyślij wiadomość” w Opcjach.