ZAKŁADAM KONTO

AKTUALIZACJA 2.36 – ZMIANY W OBSZARZE PROŚBY O SKAN

Skrót zmian wprowadzonych w aplikacji DESKTOMY w ramach AKTUALIZACJI 2.36:

Moduł Poczta-Prośba o skan

– dodatkowy komunikat informujący o potencjalnej możliwości wysłania do klienta podwójnego załącznika

– uniemożliwienie realizacji nowej prośby o skan do korespondencji, która została już obsłużona (odebrana, zniszczona lub przesłana)

Moduł Dokumenty-Historia

– dodatkowe kolumny w tabeli umożliwiające lepszą identyfikację danego rekordu

Komunikat o podwójnym załączniku

Aktualizacja w tym punkcie wynika z konieczności doprecyzowania komunikatu o ryzyku ponownego wysłania do klienta załącznika do korespondencji, o której został powiadomiony. Jeżeli dla danej korespondencji zostało wysłane powiadomienie z możliwością Prośby o skan i taka prośba została przesłana do wirtualnego biura, wówczas jej realizacja może zakończyć się na 3 sposoby:

  1. po kliknięciu ZAPISZ nie pojawi się żaden komunikat, co oznacza, że dla danej korespondencji żaden załącznik nie został wcześniej dodany np. poprzez edycję poczty oraz żaden nie został wysłany do klienta,
  2. po kliknięciu ZAPISZ pojawi się komunikat jak niżej, co oznacza, że dla danej korespondencji został już dodany załącznik np. poprzez edycję poczty i dodanie go w drodze realizacji prośby o skan spowoduje, że istniejący załącznik zostanie zamieniony na inny lub na ten sam,
  3. po kliknięciu ZAPISZ pojawi się komunikat jak niżej, co oznacza, że dla danej korespondencji został już dodany i wysłany załącznik do klienta zatem realizacja prośby o skan spowoduje podmianę tego załącznika w korespondencji oraz ponowne wysłanie do klienta

Zmianie uległ komunikat opisany w pkt c), który do tej pory nie informował o tym, że załącznik dla tej korespondencji został już do klienta wysłany.

Blokada realizacji nowej prośby o skan dla poczty ze statusem odebrana, przesłana lub zniszczona.

W sytuacji, w której w panelu DESKTOMY w module Administracja-Ustawienia-Poczta administrator ma zaznaczony checkbox „Zablokuj możliwość edycji poczty po jej obsłużeniu” wówczas, gdy korespondencja ma status odebrana, przesłana lub zniszczona a widnieje dla niej NOWA, czyli niezrealizowana prośba o skan, wówczas taka prośba nie będzie mogła być zrealizowana, w myśl zasady, że korespondencja obsłużona nie może być edytowana a tym samym nie ma możliwości dokonywania operacji z jej załącznikiem.

Dodatkowe kolumny w historii wygenerowanych dokumentów.

Aby zadbać o lepszą i szybszą identyfikację pliku, który został wygenerowany przez Generator dokumentów i znajduje się w module Dokumenty – Historia, dodaliśmy do tabeli trzy dodatkowe kolumny:

  • „Nazwa klienta” – jeżeli podczas generowania dokumentu zostały zaimportowane dane jakiegoś klienta wówczas nazwa tego klienta zostanie wyświetlona w tym miejscu. Jeżeli dane klienta nie były importowane pozycja zostanie pusta. UWAGA generując dokument można zaimportować dane klienta X natomiast w trakcie operacji generowania dokumentu można je również edytować, w tym zmieniać nazwę klienta. Jeżeli taka zmiana nastąpi w kolumnie „Nazwa klienta” będzie cały czas widniała nazwa klienta X, czyli tego którego dane zostały zaimportowane, mimo że może zajść sytuacja, że dokument nie będzie zawierał danych tego klienta.
  • Repozytorium klienta” – jeżeli podczas generowania dokumentu został on zapisany w repozytorium jakiegoś klienta, wówczas w tym miejscu wyświetli się nazwa tego klienta. Jeżeli plik nie trafił do repozytorium, pozycja zostaje pusta.
  • E-mail, na który wysłano” – jeżeli podczas generowania dokumentu został on wysłany na adres e-mail, wówczas ten adres pojawi się w tej kolumnie. Jeżeli plik nie był wysłany w trakcie generowania dokumentu, pozycja zostaje pusta