ZAKŁADAM KONTO

AKTUALNOŚCI

Bądź na bieżąco!

Biura po pandemii

16.08.2021

U progu czwartej fali (a może jedynie nieznacznego wzrostu – oby…) zachorowań na Covid-19 wszyscy zadają sobie pytanie o przyszłość rynku biurowego. Ilu pracowników pozostanie w domach w ramach pracy zdalnej, jaki odsetek firm na stałe zdecyduje się na pracę w różnych modelach pracy hybrydowej i jak wpłynie to na rynek najmu powierzchni biurowych. Sprawdźmy jak dziś wyglądają przewidywania największych firm specjalizujących się w tematyce nieruchomościowej.

Eksperci Cushman & Wakefield w swoim badaniu realizowanym metodą CAWI w czerwcu 2021 roku na próbie 132 osób decyzyjnych w zakresie zarządzania przestrzenią biurową (CEO, Dyr. Administracyjny, Dyr. Operacyjny, Office Manager) zapytali badanych na ile dni docelowo pracownicy wrócą do biura po wygaszeniu pandemii.

Wiodącym modelem pracy pozostanie model hybrydowy

45% ankietowanych wskazało, że docelowo wdroży hybrydowy model pracy, który zakłada dzielenie pracy z biura z pracą z domu. Najpopularniejszą formą pracy hybrydowej jest model zakładający 3 dni pracy zdalnej (38%) oraz całkowita elastyczność (27%). Tradycyjny model pracy został wskazany przez blisko 25% ankietowanych, z czego 63% wszystkich respondentów dopuszcza pracę zdalną wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach. Ponad 30% wszystkich ankietowanych nie podjęło jeszcze decyzji w jakim modelu ich organizacja wróci do biura, co przekłada się na brak konkretnych działań w kontekście dalszego wykorzystania przestrzeni biurowej.

Niepewność na rynku wstrzymuje firmy przed podjęciem decyzji dotyczących dostosowania powierzchni biurowej do nowej rzeczywistości

Blisko 1/3 wszystkich ankietowanych wprowadziła zmiany w funkcjonowaniu przestrzeni biurowej w trakcie pandemii (11%) lub planuje je wprowadzić w przeciągu najbliższych 12 miesięcy (20%). 30% wszystkich ankietowanych nie podjęło jeszcze decyzji odnośnie dostosowania powierzchni biurowej do nowej rzeczywistości. Brak jednoznacznej informacji o końcu pandemii skłania część firm do stosowania strategii „wait & see” w kontekście dalszego wykorzystania powierzchni biurowej. Niespełna 30% ankietowanych zadeklarowało, że nie wprowadzi żadnych zmian, co może wynikać z etapu trwania umowy najmu lub braku nakładów kapitałowych udzielanych zwyczajowo przez właściciela na wykończenie lub modernizację powierzchni.

Rozgęszczenie stanowisk pracy oraz aplikacja do zarządzania biurem

16% respondentów wskazało, że w zajmowanych biurach zdecydowano się na rozgęszczenie stanowisk pracy oraz zwiększenie liczby małych salek lub budek do spotkań. Wśród nowych elementów, które firmy planują wdrożyć w momencie powrotu pracowników do biura, blisko 25% respondentów wskazało aplikację wspierającą proces rezerwacji sal, biurek oraz miejsc parkingowych.
Praca wirtualna nie mniej wydajna?
Wielu zarządzających firmami ciągle jeszcze nie jest przekonanych, że w długim okresie czasu uda się utrzymać wysokie zaangażowanie pracowników przebywających poza biurem. Eksperci rynku pracy zdają się nie podzielać tego sceptycyzmu. W ocenie ekonomistów Goldman Sachs hybrydowy model pracy stanie się nową normą dla ok. połowy pracowników i wywrze znaczący wpływ na to, jak funkcjonują firmy. Twierdzą oni, że w dłuższej perspektywie może nawet przynieść wzrost produktywności. Kluczem do sukcesu ma tu być fakt, że obie strony otrzymały możliwość czerpania „tego co najlepsze” z hybrydowego sposobu wykonywania swojej pracy. Przestrzeń biurowa ma pozostać miejscem pracy zespołowej oraz wszelkiego rodzaju burz mózgów, natomiast w trakcie pracy zdalnej czas może być lepiej spożytkowany na realizację zadań indywidualnych, dla których potrzebujemy warunków sprzyjających maksymalnemu skupieniu.
Entuzjazmu tego jest znaczniej mniej jeśli badaną grupą są wyłącznie pracodawcy. Wielu z nich nie chce, by ich pracownicy po pandemii nadal pozostawali na pracy zdalnej, mimo że mogliby ją wykonywać w domu. Według raportu ManpowerGroup to aż 88 proc. „szefów”.

Model hybrydowy jedynym sposobem, aby przywrócić życie w biurach

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Dailyfruits, najszybciej biura dla pracowników otworzą te firmy, które już wdrożyły model pracy hybrydowej. Oznacza to odejście od modelu, w którym home office jest jedynym lub dominującym modelem funkcjonowania dużych przedsiębiorstw. Wielu menedżerów nie chce pozwalać na dalsze trwanie pracowników przy zdalnej pracy i zamierza jak najszybciej uruchomić model stacjonarny. Co czwarta ankietowana firma deklarowała, iż powrót do biura nastąpi jeszcze w czasie wakacji.
Jednak wielu zwolenników powrotu do biur nie chce przy tej okazji „wylać dziecka z kąpielą”. Co piąta – decydując o powrocie do trybu stacjonarnego – pyta o opinie pracowników. Jak się okazuje ci nie mają oporów, by pracować jak przed pandemią, choć aż 44 proc. z nich przyznaje, że będzie odczuwało stres na wiadomość o powrocie. Co drugi ankietowany uważa, że pracownicy powinni sami zdecydować o terminie powrotu.

Polski pracownik gotowy na powrót do biura?

Według badania Finansowy Barometr ING ok. 8 mln Polaków pracuje w modelu home office. Jednocześnie 28 proc. pracowników, oczekuje, że po zakończeniu pandemii będzie pracować wyłącznie z biura, a 24 proc. z nich twierdzi, że będzie pracować z domu średnio mniej niż jeden dzień na tydzień w skali miesiąca. Niemal co piąty pracownik sądzi, że home office nadal będzie dominować w ponad 60 proc. jego czasu pracy.

Badania te pokazują, jak w krótkim czasie zmienił się nasz stosunek do formuły w jakiej świadczymy swoją pracę. To przekłada się również na nasze podejście do formuły w jakiej prowadzimy swoje small biznesy lub realizujemy swoje usługi w ramach samozatrudnienia.

Jak wykazało badanie ankietowe przeprowadzone przez DESKTOMY, w okresie między marcem a wrześniem 2020 aż 68% ankietowanych operatorów wirtualnych biur odnotowało wzrost dynamiki nowych rejestracji tej usługi w odniesieniu do analogicznego okresu w roku 2019. Co znamienne, 11% odnotowało 100% wzrost sprzedaży tej usługi, a kolejne 11% określiło jego dynamikę na wyższą niż 100%. Żadna z ankietowanych firm nie stwierdziła spadku sprzedaży

Prowadzisz wirtualne biuro? Oferujemy uruchomienie DESKTOMY bezterminowo w darmowym pakiecie START!

AKTYWUJ KONTO