ZAKŁADAM KONTO

AKTUALNOŚCI

Bądź na bieżąco!

Aktualizacja 2.32 – Doładowania SMS Prepaid

06.03.2023

Pierwsze powiewy wiosny już są odczuwalne, więc jak przystało na tę porę roku i Desktomy zostało poddane wiosennym porządkom. Zajęliśmy się drobnymi elementami, które – jeśli nie są zauważalne dla oka – to na pewno ich reorganizacja jest odczuwalna i wpłynie pozytywnie na jakość codziennej pracy. W dalszej części tekstu, przedstawimy także trzy nowe funkcjonalności, z których aż dwie zostały wprowadzone na prośbę jednego z naszych Klientów. Mamy nadzieję, że te zmiany okażą się przydatne także dla pozostałych Użytkowników Desktomy.

1. Opcja zniszczenia poczty

W procesie wydawania poczty, dodaliśmy funkcję oznaczenia jej jako zniszczonej, co przełoży się na jej status widoczny w systemie. Po wydaniu poczty ze stosowanym jej opisem, Klient niejednokrotnie może poprosić Administratora, aby poczta została zniszczona – przykładem mogą być listy zawierające reklamy / promocje / podziękowania. W takiej sytuacji, aby zmniejszyć ilość wyświetlanych pozycji i wprowadzić odpowiednie rozróżnienie, dodaliśmy możliwość oznaczenia poczty jako zniszczonej. Po wybraniu odpowiedniego Klienta, z listy przesyłek wybieramy i zaznaczamy tę pozycję, której status chcemy zmienić.

Ilość zaznaczonych przesyłek jest dowolna. Na samym dole listy dodany został przycisk ‘Oznacz jako zniszczone’

Po kliknięciu, pojawi się komunikat wymagający akcji z potwierdzeniem chęci zniszczenia.

Po zatwierdzeniu, pozycja znika z listy ‘Wydaj pocztę’ i trafia do zakładki ‘Przeglądaj pocztę’ ze zmienionym statusem ‘ZNISZCZONE’

Dzięki temu, nadal mamy zachowany ślad o przesyłce, jednak wiemy co się z nią stało i kto dokonał akcji oznaczenia jej jako zniszczonej.

Dodatkową informacją, która umieściliśmy na liście ‘Wydaj pocztę’, jest kolumna określająca typ przesyłki. Informacja ta może być przydatna z praktycznych względów, kiedy Klient będzie wiedział, czy czekająca na niego korespondencja zmieści się w kieszeni, czy wymaga większych nakładów siły 😊

2. Doładowania SMS dla klienta wirtualnego biura

To druga z funkcji, która została wprowadzona w tej aktualizacji na prośbę naszego Klienta. Pozwala ona na przyśpieszenie pracy i przeniesienie kolejnych działań, do naszego systemu.

Na co pozwala ta funkcja?

W momencie, kiedy Klient Wirtualnego Biura miał przypisaną pulę powiadomień SMS, kontrolowanie tego i odpowiednie naliczanie, było wykonywane ręcznie. Obecnie, dodaliśmy podgląd i automatyczne zliczanie i wyświetlanie pozostałej ilości dostępnych wiadomości SMS do wysłania. Aby aktywować tę funkcję, należy wejść w: Administracja -> SMS -> Zaznaczenie checkboxa ‘Aktywuj możliwość wprowadzania doładowań wybranej liczby powiadomień SMS dla klienta’ Aby zobaczyć aktualny stan powiadomień, należy odnaleźć właściwego Klienta, oraz kliknąć: Edytuj -> Powiadomienia. Na dole listy widoczna jest sekcja DOŁADOWANIA SMS, gdzie widnieje data, opis oraz ilość wysłanych SMSów.

W sytuacji, gdy w okresie trwania danego doładowania, przekroczymy przynależną ilość, przy kolejnym doładowaniu, nadwyżka z poprzedniego okresu zostanie automatyczna przeniesiona i odliczona od nowego puli.

Czyli mając taki stan SMS:

Po dodaniu kolejnego doładowania, automatycznie zostanie to przeliczone i wyświetlone w następujący sposób:

Dodatkowo, w sytuacji, gdy danemu Klientowi pozostaną 2 lub mniej SMSów do wysyłki, do Administratora zostanie wysłane odpowiednie powiadomienie w systemie.

Tylko po wybraniu i kliknięciu w komunikat, zostaniemy przeniesieni do listy Klientów, którym kończy się stan wiadomości SMS lub zostały one już przekroczone.

Mamy nadzieję, że i te funkcje zostaną przyjęte z optymizmem przez wszystkich Użytkowników Desktomy i pozwolą one na przyśpieszenie i ułatwienie pracy. Jeżeli jakaś funkcjonalność jest dla Ciebie niezbędna i wiesz, że nasz system mógłby Ci ją zapewnić, śmiało – napisz do nas i przedstaw nam swój pomysł! Postaramy się pomóc i wdrożyć go w życie przy kolejnych aktualizacjach!