ZAKŁADAM KONTO

PRZEWODNIK

Skorzystaj z przygotowanej przez nas instrukcji.

Wyszukiwanie danych w kartotece Klientów

Często zdarza się sytuacja, w której potrzebujemy szybkiego dostępu do informacji o Kliencie. W takich chwilach zależy nam na sprawnym działaniu oraz danych dostępnych w formie, która pozwala w łatwy sposób znaleźć najważniejsze informacje.

KARTOTEKA KLIENTÓW.

W menu po lewej stronie wybieramy opcję Klienci -> Kartoteka. Na ekranie, wyświetli się lista naszych Klientów, pakiet usług oraz status aktywności Klienta.

 

Status aktywności wskazuje, czy dany Klient jest aktywny, czy współpraca została tymczasowo zawieszona i znajduje się On w Archiwum.

 

W Kartotece możemy w łatwy sposób wyszukiwać wszelkie informacje o naszych Klientach. Nad widoczną listą znajdują się dwie zakładki, które usprawniają wyszukiwanie informacji. Klienci, która jest zakładką domyślną oraz Osoby kontaktowe.

Gdy klikniemy w jednego z naszych Klientów, po prawej stronie wyświetli się panel, w którym znajdziemy:

  • dane naszego Klienta,
  • osoby kontaktowe oraz
  • informacje dodatkowe.

 

W prawym górnym rogu, znajduje się przycisk edycji. Tam możemy dokonywać wszelkich zmian dotyczących naszego Klienta.

 

Gdy klikniemy w zakładkę Osoby kontaktowe, wyświetlą nam się wszystkie osoby kontaktowe, które wprowadziliśmy do tej pory w systemie.

Na liście poza samym imieniem i nazwiskiem, znajdziemy takie informacje jak, firma do jakiej jest przypisany, stanowisko oraz status aktywności Klienta.

Gdy klikniemy na wybraną osobę kontaktową, po prawej stronie wyświetli się panel Klienta, do którego przypisana jest dana osoba kontaktowa. Panel Klienta został opisany powyżej.

 

WYSZUKIWARKA

Narzędziem, które pozwala na niezawodne wyszukiwanie informacji jest wyszukiwarka znajdująca się w Kartotece. Wpisując kluczowe dla nas słowo, imię, czy jakąkolwiek informację dodatkową, wyszukiwarka wyświetli wszystkie pasujące opcje.

 

Dzięki Kartotece możemy w szybki i łatwy sposób wyszukiwać wszystkie niezbędne dane niezależnie, czy podamy nazwę firmy, adres, osobę kontaktowe czy dowolną informację dodatkową. Dlatego właśnie wyszukiwarka w kartotece jest tak chętnie używanym narzędziem.

PORZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!