Aktualizacja – Wydawanie poczty

Najnowsza aktualizacja to drobne zmiany związane z rezerwacją sal konferencyjnych oraz możliwość dodania informacji o osobie odbierającej pocztę wraz datą i godziną odbioru.

WYDAWANIE POCZTY

Aby dodać informacje o tym kto i kiedy odebrał daną pocztę, skorzystaj z opcji wydawanie poczty podczas jej odbioru – Poczta > Wydawanie poczty > Wybrany klient

1) Zaznacz pocztę, którą klient będzie odbierał lub skorzystaj z nowej opcji „Zaznacz wszystkie”.

 

2) Kliknij przycisk „Potwierdź odbiór”, pojawi się okienko w którym możesz wypełnić:

> datę odbioru – ustawioną domyślnie na aktualny dzień,

> godzinę odbioru – ustawioną domyślnie na aktualną godzinę,

> osobę odbierającą – podaj imię i nazwisko osoby, która odbiera pocztę – możesz zostawić to pole puste.

Kliknij „Zatwierdź”, informacje zostaną zapisane.

 

Jeśli osoba odbierająca pocztę jest na liście osób kontaktowych, możesz ją zaznaczyć przed kliknięciem „Potwierdź odbiór”, pole z osobą odbierającą w takim przypadku zostanie wypełnione za Ciebie.

 

Od tej pory informacje o odbiorze przesyłki oraz informacje o tym, który z użytkowników ostatnio edytował daną przesyłkę lub zmieniał jej status możesz wyświetlić na liście Poczta > Przeglądaj pocztę najeżdżając na status wybranej przesyłki.

 

REZERWACJE SAL KONFERENCYJNYCH

W procesie rezerwacji sal konferencyjnych wprowadziliśmy kilka zmian mających usprawnić proces rezerwacji oraz późniejszych rozliczeń.

1) Rozdzieliliśmy kwotę należną za wynajem sali i kwotę za usługi dodatkowe, od tej pory w podsumowaniu rezerwacji będą wyświetlać się osobno.

2) W przypadku dodawania rezerwacji przez administratora uzupełnienie pól „Imię, Nazwisko, Email, Telefon” nie jest obowiązkowe, ma to przyśpieszyć dodawanie rezerwacji.

3) W dodawania rezerwacji firmy z systemu, która ma uzupełnione osoby kontaktowe, po jej wybraniu pola „Imię, Nazwisko, Email, Telefon” zostaną automatycznie uzupełnione danymi pierwszej osoby kontaktowej.

4) W przypadku tworzenia rezerwacji przez Klienta, osoba kontaktowa zostanie automatycznie uzupełniona danymi z jego profilu.

Zmiany w rezerwacji sal konferencyjnych