ZAKŁADAM KONTO

PRZEWODNIK

Skorzystaj z przygotowanej przez nas instrukcji.

Powiadomienie z prośbą o skan

POWIADOMIENIE Z PROŚBĄ O SKAN

Opcja umożliwia dodanie (do maila bez załącznika), przycisk „Poproś o Skan”. Po wciśnięciu tego przycisku przez Klienta, pracownik Wirtualnego Biura dostaje powiadomienie SMS o zaistniałej potrzebie.

Aby aktywować funkcję, należy kliknąć: Administracja -> Ustawienia -> Ogólne

Pojawi się panel, gdzie należy zaznaczyć dwie opcje, aby funkcja była w pełni użyteczna.

Pierwsza: „Zezwól Klientom prosić o skan poczty”.  Automatycznie dodaje przycisk do maila bez załącznika, dzięki któremu klient może wysłać prośbę o załączenie skanu.

Poniżej znajduje się pole tekstowe, gdzie można wpisać własną treść potwierdzenia po otrzymaniu prośby o skan. Będzie ona taka sama dla każdego Klienta.

Druga opcja do zaznaczenia: „Wyślij powiadomienie SMS o nowej prośbie o skan”. Pracownikowi Wirtualnego Biura zostanie przesłana wiadomość SMS na telefon, w której będzie znajdować się informacja, który klient potrzebuje przesłania skanu.

Poniżej znajduje się pole do wyboru ‘prefiksu’ odpowiadającego danemu krajowi. Należy także wpisać numer telefonu Pracownika Wirtualnego Biura, na który będą dostarczane powiadomienia.

Na końcu widnieje pole tekstowe z szablonem wiadomości, która będzie wysyłana jako powiadomienie do Pracownika Wirtualnego Biura. Wiadomość posiada jedną zmienną [klient], która automatycznie będzie uzupełniała nazwę klienta, który skorzysta z przycisku „Poproś o Skan” w mailu.

Tekst może być edytowany w zależności o indywidualnych potrzeb.

PORZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!