NOWOŚCI: Dowolna liczba firm dla jednego użytkownika

W najnowszej aktualizacji DESKTOMY wprowadziliśmy funkcjonalność, która ułatwi współpracę Wirtualnych Biur z Klientami prowadzącymi kilka firm.

Rozmowa z jednym z naszych Klientów zwróciła nam uwagę na problem występujący w przypadku osób, które mają w Wirtualnym Biurze zarejestrowane kilka firm. Do tej pory, aby sprawdzić pocztę i przeczytać informacje musieli logować się do każdej z firm osobnym loginem i hasłem. Taka sytuacja może być dość uciążliwa przy dłuższej współpracy.

Wdrożyliśmy opcję, która pozwala do dowolnego użytkownika (jednego loginu i hasła) przypisać dowolną ilość firm (Klientów Wirtualnego Biura). Dzięki temu, logując się tymi samymi danymi, użytkownik ma dostęp do panelu klienta wszystkich swoich firm.

Jak to działa?

W edycji użytkownika w polu Klient wybierz z listy firmę, do której dany użytkownik ma mieć dostęp po czym naciśnij zielony plusik „+” i zapisz zmiany. Jeśli chcesz dodać kolejne firmy po prostu powtórz tą czynność.

Podpinanie kilku firm do jednego klienta

 

Jaki będzie efekt?

Klient po zalogowaniu się do Panelu Klienta Wirtualnego Biura – nad menu głównym – będzie widział firmy do których przypisane jest jego konto użytkownika. Już tutaj wyświetli mu się informacja o poczcie do odbioru, nieprzeczytanych wiadomościach czy nieopłaconych fakturach. To krótkie podsumowanie ułatwia pracę, którą musi wykonać Klient, aby sprawdzić wszystkie najważniejsze informacje.

Dostęp do panelu klienta kilku firm

 

Pozostałe możliwości

Dzięki rozgraniczeniu kont użytkowników od firm w systemie możemy tworzyć dowolne konfiguracje dostępu dla pracowników tych firm, np.:

Pan Jan Kowalki jest Prezesem firmy A, B i C ze swojego konta użytkownika (jeden login i hasło) loguje się do panelu, w którym może sprawdzić informacje wszystkich firm. Dodatkowo w firmie A dostęp do panelu klienta wirtualnego biura powinna mieć też jego asystentka Anna, tworzymy dla niej konto i dajemy jej dostęp tylko do wybranej firmy. Tą samą czynność powtarzamy dla pracowników firm B i C, tworząc im indywidualne konta. Tym sposobem, pracownicy mają dostęp tylko i wyłącznie do firm, w których pracują, a Prezes ma dostęp do wszystkich.

Wszystkie rozliczenia, poczta i wiadomości przypisane są do danej firmy – nie użytkownika. Użytkownicy (pracownicy firmy) mogą się zmieniać, możemy ograniczać im dostęp, ale nie tracimy danych związanych z firmą. Dzięki temu trzymamy porządek w historii współpracy z danym Klientem.