ZAKŁADAM KONTO

PRZEWODNIK

Skorzystaj z przygotowanej przez nas instrukcji.

Jak różnicować uprawnienia użytkownika

Różnicowanie uprawnień

Celem tej funkcjonalności jest umożliwienie zróżnicowania uprawnień w dostępie do panelu klienta dla jego użytkowników a zatem jest dedykowana wyłącznie klientom, będącymi jednocześnie użytkownikami systemu DESKTOMY. Od chwili włączenia tej funkcji w module Administracja – Ustawienia – Klienci, każdy użytkownik, znajdujący się na zarządzanej przez wirtualne biura liście użytkowników, będzie mógł we własnym zakresie decydować jakie uprawniania mają mieć inni użytkownicy posiadający dostęp do panelu jego firmy. Możliwość edycji dostępów będzie miał również administrator, czyli Wirtualne Biuro. Funkcja ta będzie przydatna dla klientów, którzy w ramach panelu klienta swojej firmy posiadają lub chcieliby posiadać kilku użytkowników przy jednoczesnym ograniczeniu uprawnień w dostępie do poszczególnych modułów.

Przykład: Dla klienta A utworzono użytkowników X i Y. Użytkownik X jest właścicielem firmy A zatem jego dostęp jest pełny. Użytkownik X chce, aby użytkownik Y miał dostęp wyłącznie do modułu Poczta a do reszty modułów nie powinien mieć wglądu. W takiej sytuacji użytkownik X może wejść w edycję użytkownika Y przez listę użytkowników i dokonać stosownych zmian. Może również wystosować taką prośbę do wirtualnego biura z prośbą o ograniczenie dostępu do poszczególnych modułów użytkownikowi Y. Ograniczenia i rozszerzenia dostępu można dokonywać w dowolnym czasie.

Kroki:

W pierwszej kolejności ustawiamy sobie możliwość różnicowania uprawnień do modułów aplikacji, co wykonujemy w panelu Administracja-Ustawienia-Klienci

UWAGA: jeżeli zaznaczymy ten checkbox, umożliwimy użytkownikom rozdzielać dostępy miedzy pracownikami firmy zatem ponowne odznaczenie tego checkboxa powinno być dobrze przemyślane, ponieważ odznaczenie spowoduje, że różnicowanie przestanie działać i każdy użytkownik będzie miał dostęp do całego menu w ramach panelu klienta, do którego ma dostęp. 

Następnie każdy użytkownik w swoim panelu danego klienta oraz każdy administrator w panelu wirtualnego biura może edytować dostępy użytkowników (klienci tym użytkownikom, którzy są powiązani z ich firmą; administratorzy każdemu użytkownikowi) poprzez zaznaczenie poszczególnych checkboxów:

Aby użytkownik niebędący administrator mógł zmienić dostępy użytkowników danego panelu klienta, konieczne jest skorzystanie z ikony edycja na liście użytkowników.

Jeżeli, któryś moduł będzie odznaczony oznaczy to, że dany użytkownik w panelu klienta danej firmy nie będzie miał wglądu w ten moduł. Użytkownik, po kliknięciu na moduł w menu, do którego nie posiada dostępu, otrzyma informacje o braku dostępu:

PORZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!