ZAKŁADAM KONTO

PRZEWODNIK

Skorzystaj z przygotowanej przez nas instrukcji.

Jak dodać użytkownika klienta

Sprawny przepływ informacji oraz komfort Klienta, to priorytet każdej firmy. Aby w pełni wykorzystać potencjał systemu DESKTOMY, musimy utworzyć konto użytkownika dla naszego Klienta.

DODAWANIE UŻYTKOWNIKA KLIENTA

Aby dodać nowego użytkownika Klienta, należy w menu z lewej strony wybrać zakładkę Administracja -> Dodaj użytkownika.

 

Po prawej stronie, wyświetli się panel, w którym podajemy dane tworzonego użytkownika. W pierwszej rubryce, należy wpisać e-mail użytkownika.

 

Poniżej, wpisujemy hasło, za pomocą którego użytkownik będzie logował się do systemu. Hasło, może być dowolnym ciągiem znaków, ponadto w razie potrzeby hasło danego użytkownika może zostać zmienione.

 

Następnie, podajemy imię i nazwisko użytkownika.

 

Numer telefonu to kwestia indywidualna, opcjonalnie, możemy wpisać numer danego użytkownika.

 

Tuż pod telefonem, wybieramy rodzaj uprawnień. W tym przypadku, chcemy stworzyć Klienta, dlatego też wybieramy opcję Klient.

 

Na koniec, pozostaje wybrać, którego Klienta lub Klientów przypiszemy do danego użytkownika. W tym momencie, wybieramy firmę, dla której tworzymy danego użytkownika.

Wzorując się na poniższym przykładzie, załóżmy, że nasze Wirtualne biuro udostępnia adres dla firmy MBT MEDIA. Aby pracownik firmy MBT MEDIA, mógł zalogować się do Panelu Klienta, żeby sprawdzić, czy ma pocztę do odbioru, musimy utworzyć dla niego konto.

 

Jeśli użytkownik, Jan Kowalski ma w naszym Wirtualnym biurze zarejestrowane dwie firmy lub więcej, to również nie stanowi żadnego problemu. Po wybraniu pierwszej firmy z rozwijanej listy, możemy wybrać kolejne. Nasz Klient będzie mógł przełączać się między swoimi Firmami z poziomu Panelu Klienta.

Żeby finalnie dodać użytkownika i zatwierdzić wprowadzone informacje należy kliknąć, znajdujący się poniżej przycisk Zapisz.

 

Użytkownik Klienta, został dodany. Dane do logowania najlepiej wysłać danemu użytkownikowi wiadomością e-mail, aby sprawnie mógł logować się do swojego Panelu Klienta.

 

PORZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!