Praca z DESKTOMY #4 – domyślne ustawienia powiadomień

30.10.2016 wdrożyliśmy w aktualizację wprowadzającą w DESKTOMY możliwość zdefiniowania powiadomień wysyłanych do poszczególnych Klientów. Od tej pory w edycji każdego z Klientów znajdziecie pole Powiadomienia z 3 opcjami do wyboru:

  • email bez załącznika (Klient otrzyma tylko email z informacją o nowej poczcie, jeśli załącznik został do niej dodany to nie zostanie wysłany w mailu),
  • email z załącznikiem (Klient otrzyma email z informacją o nowej poczcie oraz dodanym załącznikiem),
  • nie wysyłaj powiadomienia (Klient nie otrzyma wiadomości email, poczta będzie dostępna tylko w systemie).

Edycja Klienta - ustawienia powiadomień

Po wybraniu domyślnego ustawienia dla danego Klienta w momencie tworzenia poczty dla niego – system wczyta domyślne ustawienie. Tryb powiadomienia można zmienić ręcznie dla każdej dodawanej poczty, jeśli np. Klient ma dostawać powiadomienia o przesyłkach urzędowych, ale o materiałach reklamowych już nie.

Tworzenie poczty - ustawienie powiadomień

Wszyscy Klienci dodani do systemu przed aktualizacją, jako domyślne ustawienie mają wybrany email z załącznikiem.

Zapraszamy do zapoznania się z nową opcją w wersji demo naszej aplikacji do obsługi wirtualnego biura oraz w swoich systemach.