ZAKŁADAM KONTO

PRZEWODNIK

Skorzystaj z przygotowanej przez nas instrukcji.

Dodatkowa wiadomość podczas dodawania poczty

DESKTOMY umożliwia wysyłanie dodatkowej, nieautomatycznej wiadomości do klientów, która to wiadomość pojawia się w powiadomieniu o nowej korespondencji.

Aby aktywować dodatkowy edytor, umożliwiający utworzenie wiadomości, wymagane jest włączenie opcji  „Zezwól wysyłać dodatkową wiadomość w powiadomieniu dotyczącym nowej korespondencji ” która znajduje się w sekcji Administracja – Ustawienia – Poczta

Po zaznaczeniu w/w opcji w widoku Dodaj pocztę, pojawi się dodatkowy edytor umożliwiający utworzenie wiadomości oraz jej sformatowanie (pogrubienie, kursywa, wyrównania, punktatory i numeracja, kolor czcionki, kolory tła i dodawania tabelki). Wiadomość utworzona w edytorze zostanie wysłana do klienta wraz z powiadomieniem o korespondencji, będzie również widoczna w podglądzie wysłanej wiadomości w sekcji Administracja – Kolejka e-mail – podgląd danego powiadomienia. Dodatkowo wiadomość nie będzie widoczna w edycji poczty ani w tabeli w sekcji Poczta – Przeglądaj pocztę.

Poniżej edytor do tworzenia wiadomości.

Poniżej widok dodatkowej wiadomości w ramach wysłanego powiadomienia o korespondencji.

PORZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!