AKTUALIZACJA – Obsługa poczty wychodzącej

W dniu 17.10.2017 wdrożyliśmy aktualizację dodającą możliwość obsługi poczty wychodzącej, którą wysyłacie do Klientów (np. przesłanie korespondencji przychodzącej) lub na życzenie Klientów do urzędów, kontrahentów itp.

JAK DODAĆ POCZTĘ WYCHODZĄCĄ?

1)  Rozpocznij tak samo jak przy dodawaniu poczty przychodzącej – w menu głównym wybierz Poczta > Dodaj pocztę

2) Wybierz Klienta, dla którego chcesz stworzyć przesyłkę

3) Zaznacz checkbox „Poczta wychodząca

 

Zostanie podmieniony formularz poczty przychodzącej. Pole nadawca zmieni się na odbiorca, możesz też wybrać datę wysyłki przesyłki.

Dodatkowo możesz (nieobowiązkowo) wypełnić pola „Koszt” oraz „Szczegóły”.

Koszt” to pole, które możesz wykorzystać, jeśli dla Klienta wysyłka tej przesyłki wiąże się z dodatkową opłatą np. pokrycie kosztów kuriera.

Szczegóły” to wszelkie dodatkowe informacje, np. numer przesyłki lub informacja o tym co zostało wysłane.

Oczywiście możesz też dodać załącznik ze skanem korespondencji.

 

Na liście poczty, korespondencja wychodząca ma własny status, odróżniający się status „Wychodząca”.

 

Zaktualizowaliśmy też widok listy poczty po stronie Klienta, dzięki odpowiednim kolorom statusów, można łatwo zobaczyć, która poczta jest do odbioru, która została już odebrana i która to przesyłki wychodzące.

 

SZYBKIE DODAWANIE KOLEJNYCH KORESPONDENCJI

Wprowadziliśmy też 2 małe zmiany, które przyśpieszą pracę z większą ilością korespondencji.

  • Zmiana pola Nadawca/Odbiorca na pole jednolinijkowe. Dzięki temu większość przeglądarek internetowych zapamięta wpisywane do niego wartości i będzie je podpowiadać przy kolejnym dodawaniu poczty.
  • Zapisz i dodaj kolejną – po kliknięciu w ten przycisk, dodawana poczta zostanie zapisana, a aplikacja od razu wróci do ekranu dodawania kolejnej poczty z automatycznie wybranym tym samym Klientem (którego można podmienić). Ma to na celu przyśpieszenie dodawania poczty w większej ilości.