ZAKŁADAM KONTO

AKTUALNOŚCI

Bądź na bieżąco!

Aktualizacja DESKTOMY 17.02.2020

17.02.2020

Zapraszamy do zapoznania się z funkcjonalnościami wdrożonymi do DESKTOMY w najnowszej aktualizacji.

W aktualizacji z dnia 17.02.2020 dodaliśmy:

– Ustawienia tabeli klientów

– Tekst w potwierdzeniu prośby o skan

– Informacje dodatkowe przy wydawaniu poczty

– Domyślni nadawcy

 

Ustawienia tabeli klientów

Na liście klientów, dostępna jest opcja wyboru kolumn z informacjami o klientach. Daje to możliwość dostosowania tabeli w taki sposób, aby znalazły się tam najważniejsze informacje. Kolejność ułożenia kolumn jest dowolna. Wśród kolumn, dostępne są również pola dodatkowe, które sami zdefiniowaliśmy w ustawieniach.

 

Tekst w potwierdzeniu prośby o skan

Opcja pozwala dodać tekst, który będzie się wyświetlał klientom wirtualnego biura, w momencie składania prośby o skan. Wybrany tekst możne informować np. o dodatkowych kosztach za skan poczty.

 

Informacje dodatkowe przy wydawaniu poczty

Podczas wydawania poczty, dostępny jest podgląd informacji dodatkowych o danym kliencie. Wyświetlone informacje, są tożsame z tymi, z okna dodawania nowej korespondencji.

 

Domyślni nadawcy

Podczas wprowadzania nadawcy dla nowej korespondencji lub jej edycji, system zasugeruje prawdopodobnego nadawcę. Wystarczy wpisać pierwsze litery nazwy nadawcy, aby system sprawdził, czy pasują one do wcześniej dodanego nadawcy danego klienta. Na liście nadawców, możemy edytować lub usunąć zapisanego nadawcę.