ZAKŁADAM KONTO

AKTUALNOŚCI

Bądź na bieżąco!

Aktualizacja DESKTOMY 13.05.2020

14.05.2020

Zapraszamy do zapoznania się z funkcjonalnościami wdrożonymi do DESKTOMY w najnowszej aktualizacji.

W aktualizacji z dnia 13.05.2020 dodaliśmy:

– Możliwość dodania skanu do istniejącej już poczty

– Przesłanie poczty

– Filtrowanie sal konferencyjnych po adresie

– Możliwość udostępniania sali tylko dla wybranych klientów

– Opcja wysyłki powiadomień na indywidualne adresy e-mail dla każdej sali

 

 

Możliwość dodania skanu do istniejącej już poczty

Funkcja pozwala dodać przesłany skan do istniejącej już korespondencji. Dodając załącznik dostajemy opcję wyboru pliku z dysku komputera, lub z przesłanych skanów bezpośrednio do aplikacji.

 

Przesłanie poczty

W module Wydawania poczty, możemy ustawić pocztę jako Przesłaną. Wybranej korespondencji możemy przypisać Adres, na który została przesłana oraz numer śledzenia przesyłki. Po zapisaniu poczta zmieni swój status na „przesłane”. Informacje o przesłaniu będą widoczne na liście poczty po najechaniu na status „przesłane”. Informacje te, są dostępne dla Administratora jak i w Panelu Klienta.

 

Filtrowanie sal konferencyjnych po adresie

W widoku rezerwacji sal, mamy możliwość filtrowania sal, które znajdują się pod tym samym adresem.

 

Możliwość udostępniania sali tylko dla wybranych klientów

Funkcja pozwala udostępnić możliwość rezerwacji sal za pomocą Panelu klienta tylko wybranym klientom. Wystarczy z listy wybrać klientów, którym chcemy udostępnić daną salę.

 

Opcja wysyłki powiadomień na indywidualne adresy e-mail dla każdej sali

Jeśli posiadamy osobny adres e-mail do powiadomień o nowych rezerwacjach, lub posiadamy kilka placówek, możemy ustawić dla każdej sali inny adres do powiadomień o rezerwacjach.