ZAKŁADAM KONTO

AKTUALNOŚCI

Bądź na bieżąco!

Aktualizacja DESKTOMY 05.07.2019

05.07.2019

Zapraszamy do zapoznania się z funkcjonalnościami wdrożonymi do DESKTOMY w najnowszej aktualizacji.

W aktualizacji z dnia 04.07.2019 dodaliśmy: 

– Możliwość wyeksportowania zestawienia poczty jako plik .xls.

– Tworzenie użytkownika na podstawie osoby kontaktowej.

– Dodatkowe pola poczty.

– Personalizację e-maili.

 

Drobne:

– Automatyczną wysyłkę danych logowania.

– Generowanie losowych haseł podczas tworzenia użytkownika.

– Podgląd skanu podczas dodawania poczty z FTP.

– Szczegóły wysłanych e-maili.

– Możliwość wprowadzania kwot z przecinkiem w fakturach i pakietach.

– Poprawiony druk wydania poczty.

 

Możliwość wyeksportowania zestawienia poczty jako plik .xls.

Jeśli pojawi się potrzeba pobrania zestawienia całej poczty lub poczty danego Klienta, która została wprowadzona do systemu, ta funkcja pozwala pobrać plik .xls zawierający archiwum obsłużonej poczty i informacją o jej odbiorze. Pocztę do eksportu można zawęzić korzystając z wyszukiwarki (wyeksportowana zostanie poczta spełniająca kryteria wyszukiwania) i sortowania kolumn (poczta wyeksportuje się zgodnie z ustawionym sortowaniem tabeli).

 

Tworzenie użytkownika na podstawie osoby kontaktowej.

Możemy stworzyć użytkownika Klienta na bazie stworzonej już osoby kontaktowej. Po kliknięciu tego przycisku zostaniesz przeniesiony do formularza tworzenia użytkownika z wypełnionymi danymi.

 

Dodatkowe pola poczty.

Jeśli pojawi się potrzeba, opcja dodawania dodatkowych pól poczty, pozwoli stworzyć nowe pola, które są nam potrzebne do obsługi korespondencji. Dla przykładu może to być “Numer przesyłki”. Możesz zdecydować czy to pole ma być widoczne tylko dla biura czy też dla klientów oraz czy jego wartość ma być wysyłana w powiadomieniach e-mail. Aktywne pola pojawią się w tabeli poczty i przy jej dodawaniu. Ta funkcja daje możliwość dostosowania systemu DESKTOMY do indywidualnych potrzeb Wirtualnego biura.

 

Personalizację e-maili.

Nowa aktualizacja, przynosi możliwość spersonalizowania naszych wiadomości i powiadomień e-mail. Od teraz możemy edytować podpis oraz stopkę e-maili wysyłanych z systemu. Zachęcamy do podania danych kontaktowych biura w podpisie.