ZAKŁADAM KONTO

AKTUALNOŚCI

Bądź na bieżąco!

Aktualizacja 30.10.2020 – Prośby o skan i ujednolicenie dodawania poczty

02.11.2020

W tej aktualizacji wprowadziliśmy kilka drobnych zmian, które pozwolą na szybszą i wydajniejszą pracę przy procesie dodawania poczty i skanów. Dodatkowo dodaliśmy możliwość wybrania indywidualnej dostępności funkcji „prośba o skan” według pakietu klienta lub jego indywidualnych ustawień.

Prośba o skan – dodaliśmy możliwość włączenia funkcji poszczególnym klientom w oparciu o ustawienia pakietu. Oznacza to, że niezależnie od ustawień domyślnych dla całej aplikacji, możemy ustawić indywidualne włączenie lub wyłączenie tej usługi, dla konkretnego Klienta.

W zakładce Administracja -> Dodaj pakiet lub Edycja klienta, do znanego widoku tego panelu, dodaliśmy krótki segment, w którym należy zaznaczyć dostępność tej funkcji dla wybranego Klienta.

 

Dostępne są 3 warianty:

  • Zgodnie z ustawieniami domyślnymi – oznacza to, że Klient ma przypisaną opcję, która została ustawiona przez Wirtualne Biuro, jako bazowa.
  • Zezwalaj na prośby o skan – Klient pomimo tego, że Wirtualne Biuro nie prowadzi takiej usługi dla wszystkich Klientów, ma możliwość wysyłania prośby o skan.
  • Nie zezwalaj na prośby o skan – oznacza to, że dany Klient ma wyłączoną tę funkcję, pomimo że jest ona dostępna dla wszystkich Klientów.

W każdym momencie istnieje możliwość zmiany tego ustawienia. Ustawienie to, można też edytować dla konkretnego Klienta modyfikując jego pakiet indywidualnie (Edycja Klienta > zakładka Pakiet).

 

Ujednolicenie formularza dodawania poczty – widok poczty został rozbudowany o opcję dodawania jako załącznika skanu, który znajduje się już w zakładce „Przesłane skany”. Podobnie jak w przypadku zwykłego załącznika wybieranego z naszego komputera, widoczny jest box, w którym należy wybrać odpowiedni skan z listy.

Dodatkowo, podczas jednej operacji można załączyć kilka korespondencji dla jednego Klienta, bez konieczności wychodzenia z formularza. W przypadku popełnienia błędu ( np. dołączenia nieprawidłowej korespondencji ), istnieje możliwość usunięcia nieprawidłowej poczty, bez utraty pozostałych – właściwych.