ZAKŁADAM KONTO

AKTUALNOŚCI

Bądź na bieżąco!

AKTUALIZACJA 2.38 – PERSONALIZOWANE WIADOMOŚCI W DODAJ POCZTĘ

08.05.2024

Skrót zmian w ramach Aktualizacji 2.38

Moduł Poczta – Dodaj pocztę

W widoku Dodaj pocztę dodaliśmy edytor tekstu, który umożliwia wstawienie treści lub tabelki z informacjami kierowanymi do klienta. Edytor umożliwia też podstawowe formatowanie tekstu.

 

Moduł Usługi dodatkowe – Lista sal – Edycja – zakładka Dostępność  

Oznaczając Dni Niedostępne oprócz pojedynczych dni, umożliwiliśmy wstawienie okresu. Ponadto, jeżeli w ramach Dni Niedostępnych zostanie wskazana data, która ma już przypisaną rezerwację, system podświetli ją na czerwono.

 

Moduł Administracja  – Ustawienia – Ogólne

Umożliwiliśmy ustawienie języka domyślnego oraz strefy czasowej odpowiadającej potrzebom biura.

 

Dodatkowa wiadomość w powiadomieniu o nowej korespondencji

Nowa funkcja umożliwia wstawienie dodatkowej wiadomości dla klienta podczas operacji dodawania korespondencji. Do tej pory formularz nie umożliwiał wstawiania sformatowanej treści, tabel, czy wypunktowanego tekstu. Teraz opcja jest już dostępna po jej aktywacji w sekcji Administracja – Ustawienia – Poczta, gdzie wystarczy zaznaczyć checkbox pod nazwą „Zezwól wysyłać dodatkową wiadomość w powiadomieniu dotyczącym nowej korespondencji” , aby edytor pojawił się w widoku „Dodaj pocztę”.
Uwaga: mimo aktywowanej opcji w module Administracja edytor nie będzie się pokazywał, jeżeli przy „Dodawaniu poczty” wybierzemy opcję „Nie wysyłaj powiadomienia e-mail” lub jeżeli taka opcja jest zaznaczona jako domyślna.

Aby aktywować dodatkowy edytor tekstu włącz opcję  „Zezwól wysyłać dodatkową wiadomość w powiadomieniu dotyczącym nowej korespondencji”

Edytor pokazuje się w widoku „Dodaj pocztę”

Wysłana wiadomość nie zapisuje się nigdzie, poza podglądem wysłanego powiadomienia w sekcji Administracja – Kolejka e-mail – podgląd rekordu

Oznaczenie Dni Niedostępnych w edycji sal konferencyjnych

W ramach edycji sal konferencyjnych możliwe jest określenie Dni Niedostępnych. DO tej pory edytor umożliwiał dodawania pojedynczych dni zatem w sytuacji wykluczenia z rezerwacji dłuższego okresu wymagane było, aby dodawać pojedynczo każdy dzień. Aktualizacja umożliwia dodawania okresów a następnie, jeżeli okres jest niepełny,  usuwania pojedynczych dni z danego okresu.

Dodatkowo wprowadziliśmy funkcję sprawdzania, czy w ramach ustawiania Dni Niedostępnych dla danej sali nie wytypowano daty, w której dana sala jest już zarezerwowana. W takiej sytuacji system pokaże stosowny komunikat oraz data zostanie podświetlona na czerwono.

Dodawanie okresu Dni Niedostępnych

 

Oznaczenie dni z aktywną rezerwacją

 

Ustawienie języka domyślnego oraz strefy czasowej

W module Administracja  – Ustawienia – Ogólne wprowadziliśmy możliwość zdefiniowania języka domyślnego dla powiadomień automatycznych np. powiadomienia o zalegającej poczcie, powiadomienia i nieopłaconych fakturach, powiadomienia o tym, że adres wpadł na czarną listę. Jest to ten rodzaj powiadomień, które są wysyłane z systemu o ustalonych godzinach, jeżeli zajdą konkretne warunki i nie są uzależnione od tego, czy biuro jest zalogowane do panelu, czy też nie.

Dodatkową funkcją jest ustawienie strefy czasowej, w której działa biuro, czego dokonujemy również w sekcji Administracja  – Ustawienia – Ogólne. Aktualna godzina w danej strefie widoczna jest na górnej belce, obok ikony dzwonka