ZAKŁADAM KONTO

AKTUALNOŚCI

Bądź na bieżąco!

Aktualizacja 2.33 – konfiguracja E-mail

16.03.2023

Poniżej znajdą Państwo wyjaśnienie, co oznaczają poszczególne pola w widoku „E-mail” (ścieżka dostępu: Administracja-> Ustawienia->E-mail) w zakresie „E-mail – Ogólne” oraz „E-mail-Ustawienia SMTP”. Wprowadzona aktualizacja nie zmienia dotychczasowych danych używanych przez Klientów DESKTOMY w procesie otrzymywania i wysyłania wiadomości e-mail. Zmianie uległ widok oraz nazwa jednego z pól.

UWAGA! Domyślnie wszystkie wiadomości e-mail z DESKTOMY wysyłane są z adresu automat@desktomy.pl. Możesz ustawić własną nazwę nadawcy oraz e-mail zwrotny (Odpowiedz do). Możesz też skonfigurować wysyłkę z własnego adresu e-mail podając dane SMTP. 

Jak należy rozumieć nazwy poszczególnych pól w module „E-mail” oraz podział na „Ogólne” i „Ustawienia SMTP”:

E-mail – Ogólne

Część do obowiązkowego uzupełnienia zarówno, gdy Klient DESKTOMY korzysta lub nie korzysta z własnych ustawień e-maili wychodzących (SMTP):

E-mail podstawowy to obowiązkowy adres, na który są wysyłane wszystkie powiadomienia od Klienta np. prośby o skan, informacje o rezerwacji itp. „E-mail podstawowy” pozostaje również adresem zwrotnym, w sytuacji, kiedy Klienci Wirtualnego Biura skorzystają z opcji „odpowiedz do” z maila otrzymanego z automat@desktomy.pl

Nazwa nadawcy – dodatkowa informacja, jaka wyświetla się przy adresie e-mail, z którego wysyłane są wiadomości do Klientów wirtualnego biura.

Poniżej widok „Nazwy nadawcy” oraz e-mail wychodzący w programie pocztowym bez użycia własnych SMTP

 

E-mail – ustawienia SMTP

Obowiązkowy do uzupełniania w sytuacji, gdy Klient DESKTOMY chce korzystać z własnych ustawień maili wychodzących (SMTP); wymaga odznaczenia checkboxa pn. „Korzystaj z własnych ustawień SMTP”. W celu skonfigurowania ustawienia wysyłki poczty e-mail przez SMTP należy uzupełnić następujące pola:

E-mail nadawcy – adres e-mail, z którego będą wysyłane maile od Klienta DESKTOMY do Klientów Wirtualnego Biura. UWAGA: dotyczy wyłącznie sytuacji wysyłania wiadomości przy użyciu własnego SMTP. Nazwa nadawcy widoczna przy „E-mailu nadawcy” będzie tożsama z polem „Nazwa nadawcy”

Poniżej widok „E-mail nadawcy” oraz nazwa nadawcy w programie pocztowym z użyciem własnych SMTP

Serwer SMTP to nazwa serwera dla poczty wychodzącej, na którym utworzono konto „E-mail nadawcy”, indywidualnie przyznawane przez firmę hostingową, widoczna w danych konfiguracyjnych adresu „E-mail nadawcy”

Port – numer, po którym następuje komunikacja sieciowa; jest przyporządkowany do serwera poczty wychodzącej, indywidualnie przyznawany przez firmę hostingową, wymagający stosownego szyfrowania, najczęściej protokołem SSL; informacje o numerze i protokole bezpieczeństwa widoczne są w danych konfiguracyjnych adresu „E-mail nadawcy”

Login i Hasło – dane powiązane z kontem „E-mail nadawcy”

Zaawansowane ustawienia SMTP – dodatkowe informacje, które mogą być wymagane przez firmę hostingową, ujęte w danych konfiguracyjnych adresu „E-mail nadawcy”