ZAKŁADAM KONTO

AKTUALNOŚCI

Bądź na bieżąco!

Aktualizacja 2.25 – Powiązanie powiadomień e-mail z panelem faktur

20.01.2022

Najnowsza aktualizacja, to dowód na to, jak aktywnie użytkownicy DESKTOMY, korzystają i eksplorują wszystkie funkcje i możliwości, które znajdują się w systemie do zarządzania wirtualnym biurem. Większość z poniższych zmian, to odpowiedź na sugestie, prośby i rozwiązania, z którymi zgłaszacie się do nas bezpośrednio.

Poniżej krótkie podsumowanie najważniejszych zmian:

Ponowna wysyłka faktur

W rozliczenia -> Przeglądaj faktury -> Edycja-> z prawej strony ekranu, jest widoczny box, z listą wysłanych powiadomień i załączników dotyczących danej faktury. Dzięki temu, zyskujemy spis całej historii, z wybranym Klientem, z wyszczególnieniem daty, godziny oraz podgląd samego powiadomienia lub faktury. Dodatkowo, możemy wysłać wszystkie upomnienia lub faktury, ponownie, za pomocą jednego przycisku. W przypadku, gdy jakiś Klient nie dostał od nas takiego powiadomienia, box wyświetla się w tym samym miejscu, jednak bez żadnych dodatkowych informacji, poza opcją ponownej wysyłki.

Dzięki tej funkcji, nie musimy wyszukiwać informacji w kolejce wysłanych e-mail, tylko w panelu faktur, przypisanych do danego Klienta.

Dodanie tabeli oraz logo w generatorze dokumentów

W generatorze dokumentów, dodana została możliwość stworzenia tabeli o zdefiniowanej ilości wierszy i kolumn, w zależności od potrzeb użytkownika. Po wstawieniu tabeli, możemy swobodnie wypełniać ją treścią oraz dodawać lub usuwać wybrane elementy w trakcie tworzenia szablonu dokumentu.
Dodatkowo, uwzględniona została nowa zmienna [logo]. Po dodaniu tej pozycji, w dokumencie będzie wyświetlane logo, które możemy zdefiniować w Administracja -> Ustawienia -> Faktury -> na dole strony znajduje się sekcja 'Logo dla dokumentów’. To z tego miejsca, załączane jest logo do naszych dokumentów, w tym do opisanej powyżej sytuacji, gdy generujemy nowy szablon.

Aby upewnić się, jak wygląda nasz nowo tworzony dokument, możemy wyświetlić jego podgląd, w dowolnym momencie. Wystarczy wybrać przycisk na dole pola tekstowego 'Podgląd’.

Podgląd dokumentów w edycji Klienta

Wszystkie umowy, pliki i dokumenty, w jednym miejscu? A do tego przypisane do konkretnego Klienta? Dla nas to nie kłopot! W liście Klientów -> Edycja Klienta -> posiadamy zakładkę 'PLIKI’, gdzie znajdują się wszelkiego rodzaju pliki. Można je szybko edytować, usunąć, ściągnąć lub tylko mieć do wglądu. Nie ma potrzeby ściągnięcia dokumentu, aby sprawdzić jego treść. Możesz teraz to zrobić, z tego miejsca, wybierając ikonkę oka – podglądu (podgląd działa dla plików w formacie PDF lub jako zdjęcia PNG, JPG, JPEG itp.).

Liczba pozycji w wydanej poczcie

Ostatnią, małą zmianą, jest dodanie widoku, w którym podsumowana jest liczba, wydawanej przez Administratora, poczty. W Poczta -> Wydaj pocztę -> Konkretny Klient -> wybieramy korespondencję, która chcemy przekazać. Aby mieć pewność, że na potwierdzeniu znajduje się taka sama ich ilość, pozycja ta, została uwzględniona w Druku potwierdzenia.

Mamy nadzieję, że te małe zmiany, wpłyną pozytywnie na codzienną pracę. Dodatkowo, jak wspomnieliśmy na wstępie – cieszymy się, gdy tak aktywnie korzystacie z systemu DESKTOMY i niejednokrotnie zwracacie się do nas, z sugestiami, które mogą jeszcze bardziej usprawnić Waszą pracę!