ZAKŁADAM KONTO

AKTUALNOŚCI

Bądź na bieżąco!

2021 – więcej funkcji, więcej możliwości

31.01.2022

Rok 2021 upłynął nam pod znakiem rozwijania funkcjonalności platformy DESKTOMY. Co dla nas bardzo ważne, wszystkie te prace były realizowane w ramach stałej komunikacji z Użytkownikami naszego oprogramowania. Dzięki temu wdrożyliśmy 27 zmian rozwojowych udostępnionych w kolejnych aktualizacjach. Najistotniejsze objęły  komunikację mailową z najemcami, wprowadzenie kolejnych wersji językowych, znacząco poszerzyliśmy również funkcjonalność generowania i obiegu dokumentów księgowych. A co przed nami? Rozpoczęliśmy prace zmierzające do rozbudowy aplikacji w kierunku obsługi pozostałych, alternatywnych form biurowego najmu: coworkingu czy biur serwisowanych.

 

Bardzo często zdarza się, że firmy oferujące usługi wirtualnego biura mają w swej ofercie również strefy coworkingowe, wynajem sal konferencyjnych na godziny czy powierzchnie
w ramach biur serwisowanych. W niedalekiej przyszłości wszystkie procesy związane z obsługą tych form najmu będą zarządzane w ramach jednego oprogramowania.

Wirtualne biuro wspierane kompleksowo

Pracom rozwojowym prowadzonym w ramach DESKTOMY  przyświeca jeden podstawowy cel: objęcie funkcjonalnościami platformy całości procesów obsługi klienta. Oznacza to automatyzację pracy wirtualnego biura od obsługi zainteresowanego klienta (formularz rejestracji), po przygotowanie umów we wbudowanym generatorze, bieżącą obsługę poczty, komunikację, aż po fakturowanie zrealizowanych usług.

Dla nas – zespołu MBT Media, dostawcy wielu aplikacji dedykowanych różnym obszarom prowadzenia biznesu – DESKTOMY było pierwszym  projektem oferowanym „we własnym imieniu. Dobre przyjęcie tej platformy sprawiło, że nasze portfolio niebawem zostanie poszerzone o drugie rozwiązanie wspierające proces masowego generowania oraz dystrybucji dokumentów, takich jak umowy, oferty, wezwania do zapłaty itp. Oprogramowanie będzie dostępne dla użytkowników także w modelu SaaS.

Rozwój stawia wyzwania

Wśród największych wyzwań z jakie zmagaliśmy się w roku 2021 wymienić możemy kwestie technologiczne oraz związane z tym zagadnienia bezpieczeństwa. Wydajność oraz odczuwana prędkości funkcjonowania aplikacji stają się zawsze ważną kwestią, gdy w stosunkowo krótkim czasie dochodzi do podwojenia liczby użytkowników oprogramowania chmurowego. Nie mniej istotne staje się w ostatnich tygodniach wymiar finansowy – wzrost popularności to realne obciążenia dla infrastruktury oraz rozbudowa zaplecza. Możemy jednak zapewnić, że w najbliższym czasie nie wpłynie to na ceny oraz model, w jakim oprogramowanie jest oferowane.

Nasi przyszli klienci mogą mieć pewność, że otrzymają darmowy pakiet z dostępem do wszystkich funkcji, jak obsługa korespondencji, kartoteka klientów, potwierdzenie odbioru korespondencji, automatyczne powiadomienia do klientów, kalendarz rezerwacji sal konferencyjnych, baza faktur, panel klienta, wiadomości wewnętrzne i zarządzanie użytkownikami. I – jeśli nie przekroczą liczby 5 zarejestrowanych w systemie „najemców” – będą korzystać z DESKTOMY bezpłatnie przez cały czas!

W przypadku większej liczby obsługiwanych klientów, wirtualne biuro ma do wyboru 3 pakiety: Standard, Extensive i NoLimits. We wszystkich tych przypadkach zapewniamy nielimitowaną ilość miejsca na serwerze, certyfikat SSL i aktualizację gratis. W przypadku pakietu Extensive dodatkowym udogodnieniem, oczywiście oprócz możliwości obsługi większej liczby klientów (do 200), jest własna domena.

Lista aktualizacji wprowadzonych w 2021 roku

TOP 10

1. Personalizacja powiadomień e-mail,
2. Wystawianie faktury VAT na podstawie Pro formy,
3. Personalizacja kolorów aplikacji,
4. Rosyjska i turecka wersja językowa aplikacji,
5. Prośba o przesłanie korespondencji na wskazany adres,
6. Prośba o zniszczenie korespondencji,
7. Automatycznie generowana lista faktur do wystawienia,
8. Automatyczna zmiana umowy na czas nieokreślony,
9. Nowe typy dokumentów: Pro forma, Faktura VAT, Rachunek,
10. Możliwość ustawiania tagów klientom.

TOP 20

11. Możliwość definiowania dodatkowych pól w pakiecie,
12. Eksportowanie faktur do pliku EPP,
13. Możliwość wydawania poczty dla kilku firm jednocześnie,
14. Informacje o wykorzystanych usługach przy dodawaniu poczty,
15. Powiadomienie o kończącej się umowie z klientem,
16. Zaawansowane filtrowanie listy klientów,
17. Zaawansowane filtrowanie listy faktur,
18. Ustawienia tabeli próśb o skan,
19. Potwierdzenie wysyłki powiadomienia e-mail,
20. Podsumowanie wykorzystanych usług w Panelu klienta

OTHER

– Potwierdzenie odbioru poczty dostępne do wglądu w edycji poczty,
– Możliwość blokowania prośby o skan,
– Alert przy zmianie statusu odebranej poczty,
– Powiadomienie email o adresie na czarnej liście,
– Alert informujący o brakującym załączniku podczas dodawania poczty,
– Oznaczenie opłaconej faktury na liście faktur,
– Podpis biura, w wiadomościach wewnętrznych.